Czytaj więcej: Przedsiębiorco, załóż Profil Zaufany już dziś!

Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwić sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu, online w serwisach administracji publicznej. Warto założyć go jak najszybciej – przede wszystkim już teraz powinni to zrobić przedsiębiorcy.

Czytaj więcej: Osobowość Roku 2017 - głosujmy!

W plebiscycie Gazety Współczesnej "Osobowość Roku 2017" nie zabrakło kandydatów z naszej gminy i tych, którzy działają na rzecz lokalnej społeczności. Warto wesprzeć ich głosami. Kandydatury z powiatu kolneńskiego z poszczególnych kategorii oraz informacja na jaki numer sms jakiej treści wysłać, by oddać głos na konkretnego kandydata dostępne są TUTAJ

Czytaj więcej: Nasz program zatwierdzony, już ubiegamy się o dofinansowanie

"Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Kolno na lata 2017 - 2023" został właśnie zatwierdzony przez Zarząd Województwa Podlaskiego, co oznacza, że na podstawie tego dokumentu będziemy mogli ubiegać się o zwiększone dofinansowanie

Czytaj więcej: Ogłoszenie o naborze

 

Wójt Gminy Kolno ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. budownictwa

Czytaj więcej: Ogłoszenie

Organizacje pozarządowe z Gminy Kolno

    Wójt Gminy Kolno na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) zaprasza  organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do wskazywania kandydatów na członków komisji konkursowej.

Czytaj więcej: VII Dzień Seniora już w niedzielę

Centrum Kultury Gminy Kolno, Koło Gospodyń Wiejskich z Borkowa oraz sołtys Borkowa serdecznie zapraszają na VII edycję Dnia Seniora 28 stycznia od godz. 17.00 w Szkole Podstawowej w Borkowie. W programie m.in. "Z przymrużeniem oka.." - występ Koła Gospodyń Wiejskich w Borkowie oraz zabawa ludowa przy dźwiękach kapeli "Miód na serce". Zapraszamy!

Czytaj więcej: Zarządzenie Wójta Gminy Kolno

Zarządzenie Nr 377/18 Wójta Gminy Kolno z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kolno w  zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na 2018 r.

Czytaj więcej: Od dziś ferie zimowe - sprawdź ofertę naszych instytucji kultury

Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem i Centrum Kultury Gminy Kolno zapraszają dzieci i młodzież do skorzystania z oferty przygotowanej dla nich na rozpoczynające się ferie zimowe.

Czytaj więcej: Gmina Kolno pamięta o powstańcach styczniowych

W 155 rocznicę wybuchu powstania styczniowego Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno, Wojciech Jermacz, przewodniczący Rady Gminy Kolno, Adam Masłowski, sekretarz, Jacek Bagiński, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem oraz Marcin Sekściński, dyrektor Centrum Kultury Gminy Kolno złożyli kwiaty i zapalili znicze pod pomnikiem powstańców styczniowych w Czerwonem. Przypomnijmy, że krzyż i tablica przy drodze krajowej nr 63 w Czerwonem to miejsce poświęcone pamięci powstańców styczniowych z tych ziem: Kajki, Stodupa i Banacha, które pięć lat temu zostało odnowione z inicjatywy Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Kolno "Integracja".

Czytaj więcej: Dzień Babci i Dziadka w Czerwonem

W Polsce  21 i 22 stycznia obchodzimy Dzień Babci i Dziadka. To najlepsza okazja, aby pokazać im jak bardzo ważnymi są osobami w życiu każdego dziecka i najpiękniejsze dni, w których obdarzani są  szczególnymi dowodami miłości od swoich wnucząt. W naszym przedszkolu w obecnym roku szkolnym uroczyste spotkanie z okazji Święta Babci i Dziadka odbyło się 18 stycznia w świetlicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonem.

Czytaj więcej: Stwórz z młodymi ludźmi projekt, dzięki któremu poczują się oni ważni i docenieni!

Trwa nabór w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym Programu „Równać Szanse 2018” na projekty dla młodych ludzi. Takie, o których będzie głośno w całej okolicy! Takie, które odmienią życie uczestników! Takie, z których to oni sami będą dumni! Nieważny jest temat – ważny jest rozmach, zaangażowanie i samodzielność młodych ludzi.