Czytaj więcej: Darmowe maseczki ochronne dla mieszkańców gminy Kolno

Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno uprzejmie informuje, że  jednorazowe maseczki ochronne, które Gmina Kolno otrzymała z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w celu nieodpłatnego przekazania mieszkańcom dostępne będą do odbioru w następujących punktach dystrybucji:

Czytaj więcej: Informacja o programie 500+ i Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym

PROGRAM Rodzina 500+ czyli świadczenie wychowawcze 500+ dla rodziców.

Od 2022 r. obsługą programu  Rodzina 500+ zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych informuje, że że w dniu 29 grudnia 2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych.

Czytaj więcej: Ferie z biblioteką

Podczas tegorocznych ferii zimowych Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem zorganizowała dla czytelników i sympatyków biblioteki wycieczkę do Białegostoku, w której  wzięło udział 85 osób.

Czytaj więcej: Konkurs

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłosiła XIV edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość.

Czytaj więcej: Informacja o przyjmowaniu wniosków o zwrot podatku akcyzowego

Uprzejmie informujemy, że z uwagi na pandemię koronawirusa i w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie interesantów wnioski o zwrot podatku akcyzowego przyjmowane będą w Urzędzie Gminy Kolno zgodnie z przedstawionym harmonogramem na luty 2022 r.

Czytaj więcej: Pani Apolonia skończyła 100 lat!

23 stycznia br. Pani Apolonia Szepietowska ze Wścieklic skończyła 100 lat. Z tej okazji dostojną Jubilatkę odwiedził dziś Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno wraz z panem Henrykiem Hermanowskim Radnym Gminy Kolno i panem Ryszardem Orłowskim sołtysem Wścieklic, by złożyć gratulacje i najserdeczniejsze życzenia oraz wręczyć bukiet kwiatów i pamiątkowy grawerton.  Pan Wójt Józef Wiśniewski odczytał również  i przekazał pani Apolonii listy z życzeniami od Pana Mateusza Morawieckiego Prezesa Rady Ministrów i od Pana Bohdana Paszkowskiego Wojewody Podlaskiego.

Gmina Kolno informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne zgodnie z art. 6c ust. 3c ustawy o utrzymania czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 888).

Czytaj więcej: Jak bezpiecznie spędzić ferie zimowe?

Ferie zimowe  to czas relaksu i swobody, a to sprzyja niekiedy  – brawurze i lekkomyślności ze strony młodych ludzi, często skutkującej tragicznymi wydarzeniami.

Czytaj więcej: Komunikat PGE Dystrybucja S.A.

PGE Dystrybucja S.A informuje, że w związku z planowanymi pracami na urządzeniach elektroenergetycznych 20 stycznia nastąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej w Czerwonem i we Wścieklicach:

mt_ignore

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok informuje, że 12 stycznia w godzinach 7.00 - 16.00 możliwe są krótkotrwałe przerwy w dostawie energii elektrycznej w miejscowościach Bialiki, Czerwone, Rupin i Stary Gromadzyn.