Czytaj więcej: Dwie świetlice z nowym sprzętem

W bieżącym roku Gmina Kolno zrealizowała zadanie pn. „Doposażenie świetlic w Koźle i Filipkach Dużych” współfinansowane przy pomocy środków pozyskanych z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego 2020 r.”

Czytaj więcej: UWAGA! ZMIANA TERMINU ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

Uprzejmie informuję, że odpady komunalne zmieszane nie odebrane w dniu 9 września w miejscowości: Lachowo, Górskie, Wykowo, Brzozowo, Brzózki od Brzozowa, Bialiki, Rupin, Czerwone (kolonie od strony Rupina), Wincenta i w dniu 10 września 2020 r. w miejscowości: Czerwone wieś, Czerwone kolonie, Kozioł, Górszczyzna, Waszki należy wystawić w dniu 16 i odpowiednio 17 września 2020 r. razem z workami z selektywnie zebranymi odpadami.

Czytaj więcej: 26 tys. zł dla jednostek OSP z Gminy Kolno

Symboliczny czek na 26 tys. zł odebrali dziś Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno i Antoni Lewandowski Komendant M-G Z OSP w Kolnie. Pieniądze pochodzące z budżetu województwa podlaskiego wręczał w Kolnie samorządowcom z regionu Marek Olbryś Wicemarszałek Województwa Podlaskiego wraz z Kazimierzem Gwiazdowskim Posłem na Sejm RP i Wojciechem Adamem Sekścińskim radnym Sejmiku Województwa Podlaskiego.

Czytaj więcej: Rządowe wsparcie dla niepełnosprawnych uczniów

„Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022” przewiduje pomoc finansową dla niepełnosprawnych ucnziów szkół podstawowych - więcej szczegółów TUTAJ

Czytaj więcej: Narodowe Czytanie w Wykowie

Już po raz ósmy Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem wzięła udział w ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania. W tym roku, pod honorowym patronatem pary prezydenckiej, 6 września na placu przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Wykowie  „Balladynę” Juliusza Słowackiego czytali przedstawiciele władz gminy Kolno, sołtysi wsi Wykowo i Brzozowo, nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Wykowie, członkowie KGW i OSP w Wykowie. W tym roku zaproszenie do współorganizowania imprezy przyjęli: Szkoła Podstawowa i Koło Gospodyń Wiejskich w Wykowie.

Czytaj więcej: UWAGA! ZMIANA TERMINU ODBIÓRU ODPADÓW KOMUNALNYCH  Z DNIA 9 i 10 WRZEŚNIA 2020 r.

W związku z czasowym ograniczeniem przyjmowania odpadów komunalnych w  instalacji w Czartorii, do której dowożone są odpady komunalne  z terenu naszej gminy, informuję, że nie odbędzie się odbiór odpadów komunalnych w dniu 9 i 10 września 2020 r. w miejscowości: Lachowo, Górskie, Wykowo, Brzozowo, Brzózki od Brzozowa, Bialiki, Rupin, Czerwone (kolonie od strony Rupina), Wincenta, Czerwone wieś, Czerwone kolonie, Kozioł, Górszczyzna, Waszki.

Odbiór wszystkich zebranych odpadów w zwiększonej ilości odbędzie się w następnym terminie odbioru zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów. W przypadku przepełnienia kosza, odpady zebrane w tym okresie należy dodatkowo wystawić w workach przy następnym odbiorze.

Czytaj więcej: Msza św. Dziękczynna za tegoroczne plony

6 września w Parafii pw. NSJ w Koźle dziękowaliśmy za tegoroczne plony. W uroczystej Dziękczynnej Mszy św.  uczestniczyli m.in. przedstawiciele Sejmu i Senatu RP, władze województwa i samorządowcy. – W tym roku , z uwagi na epidemię koronawirusa , Dożynki Gminne ograniczyliśmy do tego, co najważniejsze, do wspólnej modlitwy – mówi Józef Bogdan Wiśniewski, Wójt Gminy Kolno. –Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przyjęli zaproszenie i uczestniczyli w tym najważniejszym w naszej gminie święcie rolników.

Czytaj więcej: Podziękujemy za tegoroczny plon

W  tym roku, z uwagi na sytuację epidemiologiczną,  nie odbędą się tradycyjne Dożynki Gminne z korowodem dożynkowym i dużym festynem, niemniej jednak, zgodnie z naszą wiarą i tradycją, chcemy uczcić to najważniejsze dla rolników święto wspólną modlitwą. Msza św. dziękczynna za tegoroczne plony odbędzie się  6 września o godz. 13.00 w Kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Koźle.

Józef Bogdan Wiśniewski
 Wójt Gminy Kolno

Czytaj więcej: Teatr Maska z Krakowa w Wincencie

W sierpniu Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem zaprosiła aktorów z Teatru Maska z Krakowa  do świetlicy w Wincencie. Odbiorcami sztuki teatralnej promującej bibliotekę i czytelnictwo oraz świadome korzystanie z Internetu, były dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe z gminy Kolno.

Spektakl „Prastara Książnica- Skarb i tajemnica” opowiadał historię Piratki Kiry, która swoją  ciekawość świata przejawia podróżując. W telefonie ustala plan wycieczek i z determinacją płynie na swoim statku do celu. Pewnego dnia dociera do zaginionej wyspy, na której podobno ukryty jest skarb. Kiedy szczęśliwa próbuje otworzyć swoją internetowa mapę, okazuje się, że na wyspie nie ma.... Wi-Fi!!? Co teraz zrobić i jak sobie poradzić? Jak rozpalić ognisko? Jak rozbić obóz? Na te pytania dotąd odpowiadał Kirze Internet. Teraz musi radzić sobie sama. Dziewczynka wkrótce spotyka tygrysa, mieszkańca wyspy. Nowy znajomy z pewnością postara się pomóc, zna wyspę jak nikt! Ponadto okazuje się, że może zaprowadzić Kirę do Starszego Wyspy- Szamana, który przeczytał mnóstwo książek i jest podobno najmądrzejszym człowiekiem na całej planecie. Wizyta u Szamana będzie dla dziewczynki kolejnym zaskoczeniem, bowiem Starszy Wyspy przekaże jej pewien rebus, który będzie musiała rozwiązać wraz z dziećmi. Na papirusie widnieje napis KSIĄŻNICA. Cóż to jest? Co to za miejsce... I gdzie ukryty jest skarb? Na wszystkie te pytania odpowiedzieli dzieciom aktorzy krakowskiego Teatru  Maska . Bajka promuje czytelnictwo, zachęca do regularnego odwiedzania biblioteki , wypożyczania  i czytania książek, które  rozwija naszą  wyobraźnię.

Spektakl  dostarczył młodym widzom wielu emocji, odrobinę strachu i wielkiej dawki radości niosąc zarazem mądre przesłanie o ważniej roli czytania w życiu człowieka.

Przedsięwzięcie odbyło się w ramach zadania „Spotkania z teatrem”,  które biblioteka realizuje  ze środków MKiDN z Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Kultura- Interwencje 2020.

                                                                                                     GBP Czerwone

Galeria zdjęć na naszym fb: GBPczerwone - TUTAJ

Czytaj więcej: Teatr Maska z Krakowa w Wincencie

Czytaj więcej: Życzenia na nowy rok szkolny

Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno składa życzenia na rozpoczynający się dziś rok szkolny 2020/2021

mt_ignore

 

Czytaj więcej: Dziś rusza Powszechny Spis Rolny 2020

Od dziś prowadzony będzie Powszechny Spis Rolny 2020. W całej Polsce przeprowadzony zostanie w dniach od 1 września do 30 listopada 2020 r. Jedną z możliwości jest dokonanie samospisu przez Internet. Specjalne stanowisko do jego przeprowadzenia jest dostępne w Urzędzie Gminy Kolno w Biurze Obsługi Interesanta. Więcej informacji o  Powszechnym Spisie Rolnym 2020 TUTAJ