Czytaj więcej: Media o nas

Gmina Kolno jako jedna z ośmiu w województwie podlaskim została wybrana do udziału w innowacyjnym projekcie makroregionalnym pod nazwą „Liderzy kooperacji” -  Więcej informacji  TUTAJ.

Czytaj więcej: Przedszkolaki i uczniowie z SP Zabiele na wycieczce

Przedszkolaki i uczniowie klas I-V Szkoły Podstawowej w Zabielu 19 października 2018 r. wyruszyli na wycieczkę: Święta Lipka –Reszel- Kętrzyn. Grupa zwiedzająca liczyła 35 uczniów,10 rodziców  i 3 opiekunów.

Czytaj więcej: Zarządzenie Wójta Gminy Kolno

Zarządzenie Nr 458/18
Wójta Gminy Kolno

z dnia 29 października 2018 r.

w sprawie konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Kolno z organizacjami pozarządowymi, oraz podmiotami , o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok"

Aktualnie na terenie Naszej Gminy odbywa się odbiór wyrobów zawierających azbest. Usługę odbioru, transportu i oddania do utylizacji tego odpadu wykonuje firma RENOVO S.C. Krzysztof Łoziński, Piotr Malinowski z Łodzi. Na ten cel Gmina Kolno pozyskała dotację  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w wysokości 48 000,00 zł. W ramach tej pomocy z nieruchomości  Naszych mieszkańców zostanie  odebrane 160 ton zgromadzonych płyt eternitowych.

Czytaj więcej: Termin składania wniosków przedłużony

Zgodnie z dzisiejszą decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi termin przyjmowania wniosków o udzielenie pomocy finansowej z tytułu suszy został przedłużony do 16 listopada. Podlaski Urząd Wojewódzki informuje, że rolnicy, którzy otrzymali protokoły z oszacowania szkód spowodowanych suszą powinni w wyznaczonym terminie wypełnić i złożyć do Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o udzielenie pomocy finansowej. Protokół jest tylko załącznikiem do wniosku. Niezłożenie ww. wniosku w wyznaczonym terminie do ARiMR pozbawi rolników pomocy finansowej.

Czytaj więcej: Drodzy Mieszkańcy Gminy Kolno,

Bardzo serdecznie dziękuję za wyjątkowo wysokie poparcie jakie otrzymałem od Was w wyborach na Wójta Gminy Kolno. Blisko 83 % wyborców głosujących na „Tak” to wynik, który odbieram nie tylko jako docenienie dotychczasowych działań, ale przede wszystkim jako wielkie zobowiązanie na najbliższych pięć lat.

Czytaj więcej: Bądźmy uważni

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznje w Kolnie apeluje o szczególną uważność na los ludzi, którzy nie radzą sobie z trudnościami życia codziennego.

Czytaj więcej: Zabierz dziecko do biblioteki

Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem uczestniczy w pilotażowym projekcie dla trzylatków realizowanym w ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała książka - wielki człowiek”. Akcja ma zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. Każdy trzylatek, który przyjdzie do biblioteki, otrzyma w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a w niej: książkę „Pierwsze wiersze dla…” oraz Kartę Małego Czytelnika.

Czytaj więcej: Wyniki wyborów w Gminie Kolno

83% poparcia uzyskał w wyborach na Wójta Gminy Kolno Józef Bogdan Wiśniewski, który po raz pierwszy w historii Gminy Kolno był jedynym kandydatem na Wójta Gminy Kolno. W naszej gminie padł też rekord frekwencji w gminach powiatu kolneńskiego i wyniósł aż 58,26 %, co jest wynikiem większym niż średnia w województwie podlaskim i w kraju.

– Dziękuję wszystkim wyborcom z Gminy Kolno, którzy 21 października poszli do urn, a w szczególności tym, którzy zagłosowali na Tak powierzając mi funkcję Wójta Gminy Kolno na najbliższe pięć lat, nie zawiodę Waszego zaufania – mówi wójt Józef Bogdan Wiśniewski. - Gratuluję radnym wybranym na kolejną kadencję Rady Gminy Kolno oraz przedstawicielom wybranym  do Rady Powiatu Kolneńskiego i Sejmiku Województwa Podlaskiego.

Czytaj więcej: Sprzęt dla OSP w Zaskrodziu

9 października dla  jednostki OSP  Zaskrodzie został przekazany sprzęt zakupiony ze środków finansowych Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników z KRUS  w Warszawie. Druhowie otrzymali torbę medyczną PSP R1 z deską ortopedyczną i szynami Kramera, agregat prądotwórczy, ubranie specjalne – trzy komplety i buty specjalne gumowe – cztery pary.