W związku z publikacją rozporządzenia wykonawczego Komisji (EU) 2023/594 z dnia 16 marca 2023r. ustanawiającego środki szczególne w zakresie zwalczania chorób w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń oraz uchylającego rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/605 i zmian w obowiązujących dotychczas przepisach prawnych Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kolnie przesyła materiały informacyjne dedykowane hodowcom świń i rolnikom przygotowane w Głównym Inspektoracie Weterynarii . Materiały dostępne są TUTAJ

Czytaj więcej: WIECZORNICA PATRIOTYCZNA  „POWSTANIE STYCZNIOWE 1863 – 2023”

W 2023 r. obchodzimy 160. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. Był to jeden z największych zrywów narodowowyzwoleńczych w historii Polski. Chociaż zakończył się klęską miał ogromne znaczenie w dążeniach niepodległościowych następnych pokoleń Polaków. By przypomnieć tragizm i męstwo tamtych dni Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem zorganizowała 9 maja 2023 r. wieczornicę patriotyczną „Powstanie Styczniowe 1863 - 2023”.

Czytaj więcej: Zaproszenie na warsztaty

Uprzejmie informujemy, że Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa organizuje kolejną edycję bezpłatnych warsztatów z zakresu mikrobiogazowni rolniczych, skierowanych przede wszystkim do rolników oraz małych i średnich przedsiębiorców z branży rolno-spożywczej.

Czytaj więcej: Informacja

Ministerstwo Rozwoju i Rozwoju Wsi informuje:

Czytaj więcej: Badania ankietowe w gospodarstwach domowych

We wszystkich badaniach prowadzonych przez statystykę publiczną obowiązuje bezwzględnie przestrzegana zasada prawnego zapewnienia tajemnicy statystycznej. Oznacza to, że zebrane w trakcie badań informacje o gospodarstwie domowym i jego członkach nie mogą być i nie będą wykorzystywane do innych celów niż opracowania i analizy statystyczne. W pełni zagwarantowana jest więc poufność informacji.

Czytaj więcej: KONKURS PLASTYCZNY „POWSTANIE STYCZNIOWE 1863 – 2023”

26  kwietnia 2023 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czerwonem odbyła się ocena prac, które wpłynęły na konkurs plastyczny „Powstanie Styczniowe 1863 - 2023”. Patronat honorowy nad konkursem objął wójt Gminy Kolno Józef Bogdan Wiśniewski.

Czytaj więcej: Informacja

Informujemy, że we wtorek 2 maja br. Urząd Gminy Kolno będzie nieczynny.

Czytaj więcej: Strażacy uczyli jak ratować ludzkie życie

Cykl szkoleń z podstawowych umiejętności ratujących życie w nagłych sytuacjach przeprowadzili dla członków Koła Gospodyń Wiejskich w Zabielu strażacy ratownicy z OSP Zabiele.

– To była nasza odpowiedź na prośbę Koła – mówi Rafał Piwowarski z OSP Zabiele, który wraz z druhną Katarzyną Sekścińską prowadził zajęcia. 

Czytaj więcej: Konkurs Wiedzy Historycznej  „Powstanie Styczniowe 1863 – 2023”

   24 kwietnia 2023 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czerwonem odbył się Konkurs Wiedzy Historycznej „Powstanie Styczniowe 1863 - 2023”. Patronat honorowy nad konkursem objął wójt Gminy Kolno Józef Bogdan Wiśniewski.

Czytaj więcej: Zaproszenie na badanie

LUX MED Diagnostyka zaprasza na bezpłatne badania mammograficzne dla Pań w wieku 50-69 lat finansowane przez NFZ w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi. Badania można wykonać w dowolnej lokalizacji, niezależnie od miejsca zamieszkania i bez skierowania lekarskiego.

Czytaj więcej: Europejski Tydzień Szczepień

20-25 kwietnia obchodzimy, już po raz X, Europejski Tydzień Szczepień. Jest to inicjatywa Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), realizowana i koordynowana na poziomie lokalnym przez poszczególne państwa. Celem Tygodnia jest podkreślanie znaczenia szczepień – po to, by chronić ludność przed chorobami, którym można zapobiec właśnie poprzez szczepienia.