Czytaj więcej: Zmiany dotyczące umów o pomocy przy zbiorach zawieranych  z obywatelami Ukrainy

Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Białymstoku informuje, że od 24 lutego 2022 r. obowiązują przepisy ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, które przewidują możliwość zawierania umowy o pomocy przy zbiorach z pomocnikami rolnika będącymi obywatelami Ukrainy na wydłużony niż dotychczas okres, tj. na okres ich legalnego pobytu na terytorium Polski.

Czytaj więcej: Mieszkańcy Ukrainy znaleźli schronienie i wsparcie w Gminie Kolno

Od kilku dni w  gminie Kolno przebywa już kilkadziesiąt osób z Ukrainy. Uciekający przed wojną, głównie kobiety z dziećmi, otrzymali wszelką możliwą pomoc, od schronienia, przez opiekę medyczną, po przyjęcie dzieci do szkół, pomoc w szukaniu pracy czy przekazanie darów zbieranych przez mieszkańców naszej gminy.  Do 17 marca w Urzędzie Gminy Kolno nadano już 28 numerów PESEL obywatelom Ukrainy.

- Naszym celem jest zapewnienie uchodźcom spokoju, bezpieczeństwa i warunków, które pozwolą im na godne życie po tak trudnych doświadczeniach, jak ucieczka z kraju ogarniętego wojną – mówi Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno. - Jestem bardzo wdzięczny wszystkim mieszkańcom naszej gminy zaangażowanym  w organizowanie tej humanitarnej pomocy. W sposób szczególny dziękuję dziś  tym, którzy zdecydowali się przyjąć ukraińskie rodziny do siebie. 

Czytaj więcej: Zaproszenie na spotkanie  dotyczące  programu priorytetowego Czyste Powietrze

Wójt Gminy Kolno zaprasza wszystkich mieszkańców gminy na spotkanie informacyjne dotyczące  programu priorytetowego Czyste Powietrze, które odbędzie się w poniedziałek 21 marca 2022r. o godzinie 16.30 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czerwonem. 

Czytaj więcej: KRUS informuje …

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że zgodnie z uchwałą nr 1 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 25 lutego 2022 r., miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za podlegającego przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika i pomocnika rolnika w II kwartale 2022 r. wynosi 60,00 zł.

Czytaj więcej: Twój e-PIT czeka na Ciebie w e-Urzędzie Skarbowym
  • Tegoroczna akcja rozliczeń PIT będzie trwała od 15 lutego do 2 maja br.
  • Od 15 lutego na podatników w usłudze Twój e-PIT czeka przygotowane przez Krajową Administrację Skarbową (KAS) rozliczenia roczne za 2021 r.
  • Przedsiębiorcy mogą wysłać PIT poprzez system e-Deklaracje.

Czytaj więcej: Spotkanie z okazji Dnia Sołtysa

11 marca w  Czerwonem na zaproszenie Józefa Bogdana Wiśniewskiego Wójta Gminy Kolno w gminnych obchodach Dnia Sołtysa udział wzięli liderzy poszczególnych sołectw oraz Radni Gminy Kolno, dyrektorzy jednostek organizacyjnych i przedstawiciele Urzędu Gminy Kolno.  

Na podstawie art. 15 ust. 2d  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535, 2490) Wójt Gminy Kolno zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 cytowanej ustawy,  do wskazywania kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kolno w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na 2022 rok. 

Czytaj więcej: Życzenia z okazji Dnia Sołtysa

W Dniu Sołtysa wszystkim wybranym do pełnienia tej ważnej funkcji Paniom i Panom oraz członkom Rad Sołeckich składam serdeczne podziękowania, za to, że na co dzień jesteście najbliżej spraw mieszkańców Gminy Kolno. To zaszczyt współpracować z Wami przy realizacji inwestycji, zadań i projektów w poszczególnych sołectwach. Niech ta pełna wyzwań służba przebiega pomyślnie, a co najważniejsze w zgodzie i przy dobrej współpracy z mieszkańcami, którzy Wam zaufali i na Was liczą.
Życzę Wam zdrowia i wszelkiej pomyślności
.

Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno

Czytaj więcej: Dzień Kobiet

Wszystkim Paniom z okazji Dnia Kobiet życzę dziś przede wszystkim zdrowia i spokojnego serca, szczęścia w życiu osobistym, spełnienia zawodowego, odwagi do realizacji planów i spełniania marzeń oraz niezachwianej wiary, że dobro zawsze zwycięży

  Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno

Czytaj więcej: Akademia Rozwoju - Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju rozpoczyna nowy Program społeczno-rozwojowy...

Ogólnopolski zasięg, 1200 uczestniczek, ponad 600 godzin bezpłatnych warsztatów online i konsultacji merytorycznych z edukatorami, mentorami i ekspertami rynku pracy, spotkania społeczności i networking. To wszystko ma wzmocnić pozycję kobiet z małych miejscowości i zmotywować je do działania. Tak w skrócie przedstawiają się cele Programu „Akademia Rozwoju” Fundacji Polskiego Funduszu Rozwoju skierowanego do kobiet. Udział w Programie jest całkowicie bezpłatny. Rekrutacja już wystartowała!