Czytaj więcej: Spotkanie z okazji Dnia Sołtysa

11 marca w  Czerwonem na zaproszenie Józefa Bogdana Wiśniewskiego Wójta Gminy Kolno w gminnych obchodach Dnia Sołtysa udział wzięli liderzy poszczególnych sołectw oraz Radni Gminy Kolno, dyrektorzy jednostek organizacyjnych i przedstawiciele Urzędu Gminy Kolno.  

Na podstawie art. 15 ust. 2d  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535, 2490) Wójt Gminy Kolno zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 cytowanej ustawy,  do wskazywania kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kolno w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na 2022 rok. 

Czytaj więcej: Życzenia z okazji Dnia Sołtysa

W Dniu Sołtysa wszystkim wybranym do pełnienia tej ważnej funkcji Paniom i Panom oraz członkom Rad Sołeckich składam serdeczne podziękowania, za to, że na co dzień jesteście najbliżej spraw mieszkańców Gminy Kolno. To zaszczyt współpracować z Wami przy realizacji inwestycji, zadań i projektów w poszczególnych sołectwach. Niech ta pełna wyzwań służba przebiega pomyślnie, a co najważniejsze w zgodzie i przy dobrej współpracy z mieszkańcami, którzy Wam zaufali i na Was liczą.
Życzę Wam zdrowia i wszelkiej pomyślności
.

Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno

Czytaj więcej: Dzień Kobiet

Wszystkim Paniom z okazji Dnia Kobiet życzę dziś przede wszystkim zdrowia i spokojnego serca, szczęścia w życiu osobistym, spełnienia zawodowego, odwagi do realizacji planów i spełniania marzeń oraz niezachwianej wiary, że dobro zawsze zwycięży

  Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno

Czytaj więcej: Akademia Rozwoju - Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju rozpoczyna nowy Program społeczno-rozwojowy...

Ogólnopolski zasięg, 1200 uczestniczek, ponad 600 godzin bezpłatnych warsztatów online i konsultacji merytorycznych z edukatorami, mentorami i ekspertami rynku pracy, spotkania społeczności i networking. To wszystko ma wzmocnić pozycję kobiet z małych miejscowości i zmotywować je do działania. Tak w skrócie przedstawiają się cele Programu „Akademia Rozwoju” Fundacji Polskiego Funduszu Rozwoju skierowanego do kobiet. Udział w Programie jest całkowicie bezpłatny. Rekrutacja już wystartowała!

Czytaj więcej: ZARZĄDZENIE NR 425/22 WÓJTA GMINY KOLNO

Zarządzenie Nr 425/22  Wójta Gminy Kolno z dnia 7 marca 2022 r.

Czytaj więcej: Gmina Kolno przekazała samochód strażacki, a nasze jednostki OSP  sprzęt potrzebny ratownikom z...

W drogę do Białegostoku, a dalej do Rzeszowa i na Ukrainę wyjechał dziś z jednostki OSP w Czerwonem wóz, który przez wiele lat służył naszym  strażakom ochotnikom.

– Star 244 to nie jedyne wsparcie, jakie do Ukrainy trafi za sprawą naszych druhów – podkreśla Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno. – Gminne jednostki OSP podzieliły się tym, czym mogły, a na co zapotrzebowanie zgłosili nasi walczący o wolność sąsiedzi.  

Czytaj więcej: Pomoc humanitarna dla obywateli Ukrainy od społeczności szkolnych w Gminie Kolno

Szkoły Podstawowe w Gminie Kolno oraz Publiczne Przedszkole w Lachowie również zaangażowały się w zbiórkę darów na rzecz Ukrainy koordynowaną przez Gminę Kolno.  - Wszyscy jesteśmy głęboko poruszeni tym, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, szczególnie losem ukraińskich  dzieci, rówieśników uczniów naszych szkół, którzy w tak młodym wieku doświadczają tragedii wojny   - mówi Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno. -  Bardzo dziękuję szkolnym społecznościom , że tak wspaniale odpowiedziały na apel o pomoc humanitarną dla Ukrainy. To wielka lekcja dla uczniów i dla nas wszystkich.

Czytaj więcej:  Zbiórka na konto Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Kolno „Integracja”

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Gminy Kolno, którzy w poszczególnych sołectwach już zbierają pieniądze na pomoc Ukrainie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kolno „Integracja” uruchomiło konto dedykowanej tej właśnie zbiórce

Czytaj więcej: Mieszkańcy Gminy Kolno

Wójt Gminy Kolno przypomina, iż właściciel nieruchomości, na której powstają odpady komunalne, zobowiązany jest bez wezwania do uiszczania opłaty za każdy miesiąc.  

Czytaj więcej: Pomoc Ukrainie

Kolejne już posiedzenie sztabu kryzysowego odbyło się 2 marca w Urzędzie Gminy Kolno. Tematem była koordynacja działań związanych z pomocą humanitarną dla obywateli Ukrainy.

– Omawialiśmy kwestie związane z trwającą w naszej gminie zbiórką darów i możliwością przyjęcia u nas uchodźców  z Ukrainy oraz zadania do realizacji których zobowiązał nas w związku z dramatyczną sytuacją na Ukrainie Wojewoda Podlaski – mówi Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno. – Organizacja pomocy uchodźcom, by była skuteczna, musi przebiegać sprawnie, dlatego tak istotna jest dobra współpraca  władz, instytucji, organizacji i mieszkańców naszej gminy. Za ten wspólny wysiłek wszystkim zaangażowanym z serca dziękuję.