Czytaj więcej: Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Tegoroczne obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”  odbywające się w cieniu walk toczących się na Ukrainie zmuszają do refleksji.

– Dziś wspominamy tych polskich żołnierzy, którzy po II wojnie światowej niezłomnie walczyli o suwerenną, niepodległą Polskę, a tuż za naszą wschodnią granicą od kilku dni bój o swoją ojczyznę toczą z Rosją obywatele Ukrainy – mówi Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno. – To dobitnie pokazuje nam, że wolność i suwerenność żadnej ojczyzny nie jest dana raz na zawsze, a naszym patriotycznym  zadaniem jest nie tylko czczenie pamięci wszystkich, dzięki którym żyjemy w wolnej Polsce, ale również dbanie o jej dobrą teraźniejszą kondycję, o nasze bezpieczeństwo i spokojną przyszłość .

Czytaj więcej: Trwa zbiórka darów w gminie Kolno na rzecz mieszkańców Ukrainy

Jak już informowaliśmy, w naszej gminie od soboty trwa zbiórka darów na rzecz obywateli Ukrainy. W akcję pomocy zaangażowały się Koła Gospodyń, instytucje kultury i oświaty oraz poszczególne sołectwa.

- Na dzisiejszym spotkaniu przedstawicieli władz miast, gmin i powiatu kolneńskiego ustaliliśmy, że dary zebrane w poszczególnych gminach trafią do magazynu przygotowanego przez Powiat Kolneński, a następnie w uzgodnieniu z Wojewodą Podlaskim zostaną rozdysponowane do potrzebujących  obywateli Ukrainy  – mówi Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno. – Ważne jest to, by produkty te były już wstępnie posegregowane i zabezpieczone.

Czytaj więcej: ZARZĄDZENIE NR 421/22 WÓJTA GMINY KOLNO

ZARZĄDZENIE NR 421/22 WÓJTA GMINY KOLNO z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie przedłużenia naboru wniosków o granty na dofinansowanie montażu instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkańców na terenie Gminy Kolno w ramach projektu pt: „Instalacja odnawialnych źródeł energii w Gminie Kolno”.

Czytaj więcej: Apel Wójta Gminy Kolno o pomoc Ukrainie

Szanowni Mieszkańcy Gminy Kolno

Od dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę wielu z nas chce pomóc obywatelom kraju ogarniętego wojną. Gmina Kolno nie pozostaje obojętna.

Dzień po ataku, 25 lutego, jednogłośnie przyjęty został projekt uchwały w sprawie wyrażenia solidarności i wsparcia dla Ukrainy, który przedstawiłem Radzie Gminy Kolno. W ślad za tym oficjalnym stanowiskiem ruszyła akcja konkretnej pomocy, którą organizujemy w oparciu o nasze instytucje kultury i oświaty oraz przy współpracy z Radnymi i Sołtysami z Gminy Kolno, stowarzyszeniami, Kołami Gospodyń Wiejskich, Klubami Seniora. Zbieramy dary i zabezpieczamy miejsca noclegowe dla uchodźców z Ukrainy, w tym m.in. w świetlicach wiejskich.

Czytaj więcej: Gmina Kolno solidarna z Ukrainą

Na dzisiejszej  sesji Wójt Gminy Kolno przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia solidarności i wsparcia dla Ukrainy. Rada Gminy Kolno zagłosowała za jej przyjęciem.

– Tym aktem nie tylko jednoznacznie potępiamy agresję militarną Rosji na niepodległą Ukrainę, ale również wyrażamy naszą solidarność z obywatelami Ukrainy, którzy dziś walczą o zachowanie suwerenności i integralności swojego państwa oraz  deklarujemy chęć niesienia im pomocy humanitarnej – mówi Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno.  

Czytaj więcej: Trwa szacowanie strat po wichurach

Wichury, które w ostatnich dniach szalały nad Polską niestety przyniosły straty również w Gminie Kolno. Strażacy z gminnych jednostek OSP wciąż pomagają w usuwaniu zniszczeń. Szacowaniem strat zajęła się komisja powołana przez Wójta Gminy Kolno.

Czytaj więcej: Gmina Kolno pozyskała kolejną dotację na przebudowę drogi gminnej!

Ponad 437 tys. zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2022 otrzyma Gmina Kolno na przebudowę drogi wewnętrznej we wsi Truszki Zalesie.

– To będzie kolejna inwestycja drogowa, którą zrealizujemy przy wsparciu pieniędzy pozyskanych z rządowego funduszu – mówi Józef Wiśniewski Wójt Gminy Kolno. – Nasz drugi projekt jest na liście rezerwowej i mam nadzieję, że ten również będziemy mogli wykonać.  

Czytaj więcej: W trosce o prawidłową postawę dzieci

Sześć placówek oświatowych z Gminy Kolno uczestniczy w projekcie dotyczącym  profilaktyki wad postawy u dzieci, który realizowany jest przez Łomżyńskie Forum Samorządowe. Do szkół i przedszkola trafiły właśnie pomoce dydaktyczne i sprzęt do realizacji zajęć ruchowych. – Zawsze lepiej jest zapobiegać, niż leczyć dlatego warto realizować wszelkie profilaktyczne projekty – podkreśla Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno. – Ten jest o tyle istotny, że zakłada nie tylko działania edukacyjne, ale również  działania lecznicze i rehabilitacyjne.

Czytaj więcej: Mamy grant na sprzęt komputerowy dla uczniów!

Gmina Kolno otrzymała 237 tys. zł w ramach konkursu "Granty PPGR - wsparcie dla dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym". Dzięki temu 71 uczniów z naszej gminy otrzyma sprzęt komputerowy. – Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie w ramach tego konkursu, ponieważ zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważne i potrzebne jest  wsparcie właśnie na ten cel – mówi Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno.

Czytaj więcej: XIX edycja  Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Rusza XIX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Formularz zgłoszeniowy można składać do 22 kwietnia br. Szczegółowe informacje, formularze i regulamin dostępne są na stronie internetowej:

Czytaj więcej: Program „Aktywny Samorząd” 2022

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.