Czytaj więcej: Mamy kolejne pieniądze na doposażenie naszych OSP

Gmina Kolno znalazła się w gronie tych samorządów, które otrzymały dotacje z budżetu województwa podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego i umundurowania dla jednostek OSP. Nasze wnioski dotyczyły OSP Czerwone, OSP Zabiele i OSP Zaskrodzie, a przyznana kwota to 26 tys. zł.  – Wspieranie jednostek OSP to bardzo dobra decyzja, a rekordowa kwota jaką na ten cel przekazał właśnie sejmik województwa podlaskiego potwierdza, jak ważne dla nas wszystkich jest ich działanie - mówi Józef Bogdan Wiśniewski wójt gminy Kolno. – Gmina Kolno od lat wykorzystuje każdą okazję, by pozyskać dodatkowe pieniądze na rozwój naszych jednostek.

Czytaj więcej: Złoty Krzyż Zasługi dla Komendanta

Antoni Lewandowski Komendant M-G ZOSP RP w Kolnie został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. O przyznanie tego odznaczenia wnioskował Józef Bogdan Wiśniewski wójt gminy Kolno za pośrednictwem Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego. Okazją była 30 rocznica samorządu terytorialnego. Wczoraj ( 8 czerwca)  odznakę Komendantowi wręczył  Bohdan Paszkowski wojewoda podlaski.   – Druh Antoni Lewandowski  od kilkudziesięciu lat z pasją i oddaniem działa na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców i  rozwoju jednostek OSP w naszej gminie – mówi Józef Bogdan Wiśniewski wójt gminy Kolno. -  Złoty Krzyż Zasługi to najwyższe  uznanie tej ciężkiej pracy i jej efektów, ale też podziękowanie za zaangażowanie i serce, bo to ogromna zasługa Komendanta, że Gmina Kolno dziś szczyci się wysokim poziomem wyszkolenia  i wyposażenia ochotników oraz naszych jednostek.  

Czytaj więcej: Trzy odcinki dróg gminnych w trzech miejscowościach przejdą remont. Prace w Zabielu już trwają

Trwa remont nawierzchni drogi gminnej w Zabielu.  To jeden z trzech odcinków asfaltowych dróg gminnych zaplanowanych do naprawy. Kolejne remonty odbędą się na drodze gminnej  w Starym Gromadzynie i Gromadzynie Wykno.

OGŁOSZENIE z dnia 01 czerwca 2020 r.  Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie o wydłużeniu naboru uczestników do projektu pt. „Aktywna społeczność, aktywna rodzina gminy Kolno II”

Czytaj więcej: Dotacja na Kluby Seniora

Gmina Kolno pozyskała 181 tys. zł dofinansowania na projekt pt. " Kluby seniora w Gminie Kolno". - Obejmujemy cztery kluby seniora w miejscowościach Janowo, Wykowo, Zaskrodzie i po raz pierwszy również Borkowo. To bardzo ważny projekt, bo akurat ta grupa wiekowa potrzebuje takich specjalnych działań - powiedział w Radio Białystok Józef Bogdan Wiśniewski wójt gminy Kolno. Więcej informacji TUTAJ

Czytaj więcej: Z XVII sesji Rady Gminy Kolno

11 uchwał i jedno sprawozdane przyjęła na ostatniej sesji Rada Gminy Kolno. Obrady odbyły się 27 maja w Dniu Samorządu Terytorialnego.

Czytaj więcej: Zmiana metody ustalania i stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Od 1 lipca 2020 r. w Gminie Kolno obowiązywać będzie nowa metoda ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwałę w tej sprawie podjęła Rada Gminy Kolno na sesji 27 maja.  Zgodnie z jej zapisami opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowić będzie iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty wynoszącej 18 zł miesięcznie za jednego mieszkańca.  – Dotychczasowe nasze rozwiązanie polegające na naliczaniu opłaty od gospodarstwa zostało zaskarżone przez Prokuratora Rejonowego, podobnie jak w setkach innych samorządów w Polsce,  stąd między innymi konieczność zmiany metody ustalania stawki opłat za odpady komunalne   – mówi Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno. -  Wspólnie z radnymi zgodziliśmy się na taką kwotę, która w porównaniu do stawek w innych gminach w powiecie, wciąż jest jedną z niższych. Złotówkę mniej czyli 17 zł miesięcznie od osoby płacić  będą ci, którzy posiadają kompostownik przydomowy.

Czytaj więcej: Wójt Gminy Kolno podpisał umowę na zadanie dofinansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska...

Umowę na realizację usługi pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” podpisał 26 maja z wykonawcą Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno. Zadanie zostanie zrealizowane dzięki dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie  88 502,00 zł., które Gmina Kolno pozyskała w ramach programu priorytetowego nr 2.8. „Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Czytaj więcej: Dzień Samorządu Terytorialnego

Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego oraz 30 rocznicy pierwszych wolnych wyborów samorządowych w Polsce Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno składa serdeczne podziękowania i życzenia

Czytaj więcej: Ważne rozmowy o oświacie

21 maja 2020 w siedzibie ZOPO w Kolnie odbyło się spotkanie pana mgr Józefa Bogdana Wiśniewskiego – Wójta Gminy Kolno  z dyrektorami szkół podstawowych i publicznego przedszkola gminy Kolno. Na spotkaniu omawiano bieżące sprawy  związane z funkcjonowaniem oświaty  gminy Kolno.

Czytaj więcej: Projekt

Wójt Gminy Kolno niniejszym informuje, iż Gmina Kolno przystąpiła do projektu "Zdalna szkoła". Do naszych placówek oświatowych zakupionych zostało 32 laptopy, które otrzymały następujące szkoły :