Czytaj więcej: Zmiana metody ustalania i stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Od 1 lipca 2020 r. w Gminie Kolno obowiązywać będzie nowa metoda ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwałę w tej sprawie podjęła Rada Gminy Kolno na sesji 27 maja.  Zgodnie z jej zapisami opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowić będzie iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty wynoszącej 18 zł miesięcznie za jednego mieszkańca.  – Dotychczasowe nasze rozwiązanie polegające na naliczaniu opłaty od gospodarstwa zostało zaskarżone przez Prokuratora Rejonowego, podobnie jak w setkach innych samorządów w Polsce,  stąd między innymi konieczność zmiany metody ustalania stawki opłat za odpady komunalne   – mówi Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno. -  Wspólnie z radnymi zgodziliśmy się na taką kwotę, która w porównaniu do stawek w innych gminach w powiecie, wciąż jest jedną z niższych. Złotówkę mniej czyli 17 zł miesięcznie od osoby płacić  będą ci, którzy posiadają kompostownik przydomowy.

Czytaj więcej: Wójt Gminy Kolno podpisał umowę na zadanie dofinansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska...

Umowę na realizację usługi pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” podpisał 26 maja z wykonawcą Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno. Zadanie zostanie zrealizowane dzięki dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie  88 502,00 zł., które Gmina Kolno pozyskała w ramach programu priorytetowego nr 2.8. „Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Czytaj więcej: Dzień Samorządu Terytorialnego

Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego oraz 30 rocznicy pierwszych wolnych wyborów samorządowych w Polsce Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno składa serdeczne podziękowania i życzenia

Czytaj więcej: Ważne rozmowy o oświacie

21 maja 2020 w siedzibie ZOPO w Kolnie odbyło się spotkanie pana mgr Józefa Bogdana Wiśniewskiego – Wójta Gminy Kolno  z dyrektorami szkół podstawowych i publicznego przedszkola gminy Kolno. Na spotkaniu omawiano bieżące sprawy  związane z funkcjonowaniem oświaty  gminy Kolno.

Czytaj więcej: Projekt

Wójt Gminy Kolno niniejszym informuje, iż Gmina Kolno przystąpiła do projektu "Zdalna szkoła". Do naszych placówek oświatowych zakupionych zostało 32 laptopy, które otrzymały następujące szkoły :

Czytaj więcej: Nabór wniosków z Tarczy Antykryzysowej

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie ogłasza nabór wniosków na:

  1. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy /art.15 zzb/
  2. Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną, niezatrudniającą pracowników /art. 15zzc/
  3. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przez organizacje pozarządowe oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne/ art. 15 zze/

Czytaj więcej: Przyszła wiosna… a z nią kleszcze

   Wraz z wiosną budzi się flora i fauna. Z zimowego letargu obudziły się też kleszcze, które bardzo aktywnie szukają żywiciela. Spacery i aktywne formy wypoczynku na świeżym powietrzu zwiększają ryzyko pokłucia przez kleszcza. Zakażone kleszcze mogą przenieść na człowieka boreliozę, lub kleszczowe zapalenie  mózgu.

Czytaj więcej: Trwa remont kolejnego odcinka drogi wojewódzkiej nr 647 na terenie gminy Kolno

Kierowcy jadący przez Zabiele musza liczyć się z utrudnieniami. W samym centrum miejscowości na odcinku od szkoły do kościoła prowadzony jest remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 647.  – W ostatnich latach ta droga wojewódzka w obszarze naszej gminy remontowana i przebudowywana była w kilku etapach  – mówi Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno. – Poprawa stanu bezpieczeństwa i komfortu jazdy na tej uczęszczanej trasie była naszym priorytetem w rozmowach z władzami województwa poprzedniej i obecnej kadencji i cieszy fakt, że remont kolejnego odcinka już trwa, a jeszcze bardziej zapowiedź, że w tym roku remontowany będzie też kolejny – od Starego Gromadzyna do Zaskrodzia.

Czytaj więcej: Ogłoszenie o naborze uczestników do projektu

OGŁOSZENIE

z dnia 19 maja 2020 r.  Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie o naborze uczestników do projektu pt. „Aktywna społeczność, aktywna rodzina gminy Kolno II”

Czytaj więcej: Powszechny spis rolny 2020

od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie całego kraju będzie realizowany Powszechny Spis Rolny 2020. Szczegółowe informacje TUTAJ

Czytaj więcej: Dotacja dla biblioteki z Narodowego Centrum Kultury

Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem zdobyła kolejną w tym roku dotację z MKiDN z Narodowego Centrum Kultury. 12 tys. zł w ramach Programu  Kultura – Interwencje 2020 to dofinansowanie na realizację projektu pn. „Spotkania  z teatrem”.