Czytaj więcej: Strażacy ochotnicy podsumowali rok

15 grudnia w Zabielu odbyło się ostatnie w tym roku zebranie Zarządu Miejsko – Gminnego ZOSP RP w Kolnie. W spotkaniu uczestniczył Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno, Paweł Pupek Komendant Powiatowy PSP w Kolnie, Kamil Jarzyło Komendant M-G ZOSP RP w Kolnie oraz Prezesi, Naczelnicy i Kierowcy jednostek OSP z gminy Kolno.

Czytaj więcej: Od stycznia 2023 r. zmienia się wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgodnie z uchwałą NR XLVI/298/22 Rady Gminy Kolno z dnia 30 listopada 2022 r. od stycznia 2023 r. zmienia się wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności ustala miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości 27,00 zł za jednego mieszkańca, w przypadku gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, ustalona została miesięczna stawka opłaty podwyższonej w wysokości 81,00 zł za jednego mieszkańca, czyli trzykrotność stawki. Uchwała zwalnia się z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostownikach przydomowych w wysokości 1,00 zł miesięcznie za jednego mieszkańca.

Czytaj więcej: Informacje o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok informuje o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej:

Czytaj więcej: Mikołajkowe warsztaty w Centrum Kultury Gminy Kolno

Zachęcamy do obejrzenia filmowej relacji ze świątecznych warsztatów dla przedszkolaków i członków Klubu Seniora w Zabielu, które odbyły się w świetlicy CKGK w Koźle:

Czytaj więcej: Program Czyste Powietrze - zaproszenie na spotkanie informacyjne

Wójt Gminy Kolno zaprasza wszystkich mieszkańców gminy na spotkanie informacyjne z zakresu programu priorytetowego Czyste Powietrze, które odbędzie się 9 grudnia 2022r. o godzinie 16.30 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czerwonem. Czas trwania spotkania od 2 do 4 godzin. Spotkanie zacznie się od wprowadzenia w temat programu Czyste Powietrze, zostanie przedstawiona prezentacja multimedialna o zasadach programu, zostaną przedstawione informacje dotyczące wypełniania wniosku o dofinansowanie oraz wniosku o płatność wraz z załącznikami. Na szkoleniu będzie możliwość zadawania wszelkich pytań dotyczących programu Czyste Powietrze.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kolnie przekazuje informację o Rozporządzeniu nr 1/2022 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kolnie z dnia 23 listopada 2022 w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu kolneńskiego:

Czytaj więcej: Żołnierze oddają krew, wesprą Ewelinę

Dziś (1 grudnia) do godz. 12.30 trwa akcja krwiodawstwa w 18 Łomżyńskim Pułku Logistycznym. Wojskowy Klub Honorowych Dawców Krwi przy 18 Łomżyńskim Pułku Logistycznym zadeklarował, że cała zebrana krew zostanie przekazana na rzecz Eweliny Przytuła.

– Na żołnierzy zawsze można liczyć – podkreśla Józef Wiśniewski Wójt Gminy Kolno. – Bardzo dziękuję za tę wspaniałą odpowiedź na naszą prośbę i  za każdą kroplę krwi wszystkim uczestnikom dzisiejszej akcji.

Czytaj więcej: Radni uchwalili wysokość podatków od nieruchomości oraz stawki opłat za gospodarowanie odpadami...

Na sesji Rady Gminy Kolno, ktora odbyła się 30 listopada radni podjęli osiem uchwał, połowa dotyczyła gospodarki odpadami komunalnymi. – Podjęte dzisiaj uchwały regulują bardzo istotne kwestie dla mieszkańców naszej gminy jak wysokość opłat za odpady komunalne czy wysokość podatków od nieruchomości – mówi Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno. – Podatki wzrosną nieznacznie, natomiast stawki za odbiór i zagospodarowanie śmieci, nawet po przyjęciu dzisiejszej uchwały, wciąż pozostają jednymi z niższych w regionie, a inne samorządy są jeszcze przed podjęciem uchwał w tej sprawie.

Czytaj więcej: Apel! Potrzebna jest krew 0 RH -

- Nasza koleżanka Ewelina Przytuła potrzebuje krwi dla siebie i swojego dziecka dlatego bardzo gorąco apeluję do wszystkich, którzy mogą pomóc, by się nie wahali - mówi Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno.

Czytaj więcej: Nabór Nr PSFWP 2/2022 na dofinansowanie usług rozwojowych

Zarząd Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr 303/5631/2022 z dnia 17 listopada 2022 roku, zwiększył wartość projektu pn. „Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim”. W związku z powyższym Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku pełniący rolę Operatora PSF ogłasza nabór Nr PSFWP 2/2022 na dofinansowanie usług rozwojowych.