Czytaj więcej: Zaproszenie

Kolneńska Grupa Pierwszej Pomocy zaprasza na jubileusz 10 - lecia, który odbędzie się 16 czerwca br. Szczegóły na plakacie:

Czytaj więcej: VII TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR   WÓJTA GMINY KOLNO

W dniu 30.05.2023 r. o godz. 10.00 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym  w Lachowie odbył się VII Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Kolno. Uczestników przywitał pan Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno oraz pani  Jadwiga Filipkowska dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lachowie. W turnieju udział wzięło 5 zespołów chłopców z naszej gminy, którzy rozegrali mecze systemem każdy z każdym.

Czytaj więcej: Od juniora do seniora - V Rowerowa Gra Terenowa w Borkowie

Aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu, a przy tym poznanie piękna i różnorodności terenu Gminy Kolno w Zielone Świątki mieszkańcom gminy zaproponowała Ochotnicza Straż Pożarna wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich i Biblioteką Publiczną w Borkowie. W tym roku w cyklicznej rowerowej imprezie wzięło udział ok. 80 osób.

Czytaj więcej: Informacja dla rolników

Informacja o nowych stawkach dopłat:

Czytaj więcej:  „Młodzieżowe Podlaskie Lokalnie”

Do 26 maja trwa nabór wniosków w ramach programu „Młodzieżowe Podlaskie Lokalnie”.

Czytaj więcej: V Europejski Dzień Przeciwdziałania Włamaniom do Domów

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku informuje, że 21 czerwca w 20 państwach UE, w tym również w Polsce, organizowany będzie V Europejski Dzień Przeciwdziałania Włamaniom do Domów, którego celem jest podniesienie świadomości społecznej dotyczącej zabezpieczania domów i mieszkań przed włamaniami, i w związku z powyższym zachęca m.in. do zapoznania się z broszurą: https://eucpn.org/sites/default/files/document/files/PL_paper%20domestic%20burglary.pdf

Czytaj więcej: Światowy dzień bez tytoniu 31.05.2023r. UPRAWIAJ ŻYWNOŚĆ, A NIE TYTOŃ

Tytoń uprawiany jest w ponad 120 krajach świata. Na potrzeby tych plantacji każdego roku niszczonych jest ok. 3,5 miliona hektarów ziemi, które mogłyby zostać wykorzystane do uprawy roślin służących wyżywieniu ludności, zużywane są zasoby wody pitnej oraz niszczona różnorodność gatunkowa roślin i zwierząt. Trzech największych producentów liści tytoniu (Chiny, Indie i Brazylia) odpowiada za ponad 55% światowej produkcji. W ostatnich dziesięcioleciach międzynarodowe korporacje tytoniowe obniżyły koszty produkcji, przenosząc uprawy tytoniu z krajów o wysokich dochodach do krajów o niskich dochodach, gdzie obecnie ma miejsce około 90% upraw tytoniu. W krajach tych krótkoterminowe korzyści finansowe z uprawy są niwelowane przez długoterminowe konsekwencje: brak bezpieczeństwa żywnościowego, choroby i ubóstwo wśród robotników rolnych oraz rozległe szkody środowiskowe .

Czytaj więcej: Zaproszenie na Rowerową Grę Terenową

OSP w Borkowie wraz ze współorganizatorami zapraszają do udziału w V Rowerowej Grze Terenowej, która odbędzie się w najbliższą niedzielę 28 maja.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kolnie informuje o wystąpieniu 15 maja br. ogniska wysoce zjadliwej zjadliwej grypy ptaków w kolonii lęgowej mewy śmieszki w powiecie łomżyńskim (okolice miejscowości Piątnica Włościańska). Mając na względzie powyższe , Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kolnie prosi o zgłaszanie padłych ptaków dzikich, znalezionych w trakcie prowadzonych prac terenowych na terenie powiatu kolneńskiego celem pobrania próby i zbadania w kierunku HPAI, a hodowców drobiu o zachowanie szczególnej ostrożności oraz ścisłe przestrzeganie zasad bioasekuracji w związku z niekorzystną sytuacją epizootyczną dotyczącą stwierdzenia kolejnych ognisk zjadliwej grypy ptaków u ptaków dzikich na terenie województwa podlaskiego oraz licznych ognisk HPAI u ptaków dzikich na terytorium Polski.  

Czytaj więcej: Sto lat służby i bezpieczeństwa

Ochotnicza Straż Pożarna w Czerwonem istnieje już od 100 lat! Dla uczczenia tego historycznego jubileuszu, 21 maja br. odbyła się  uroczystość, która była wyjątkową okazją do wspomnień, gratulacji i życzeń oraz docenienia strażaków za podtrzymywanie tradycji oraz ofiarną służbę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Czerwonego i całej gminy Kolno. W obchodach udział wzięli parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele służb mundurowych, instytucji i  i organizacji oraz mieszkańcy.

– Ten jubileusz dowodzi, że kondycja jednostki OSP w Czerwonem jest naprawdę bardzo dobra – mówił Józef Bogdan wiśniewski Wójt Gminy Kolno. - Gratuluję Wam tego i życzę wszystkim druhom strażakom jak najlepszego dalszego rozwoju.

Czytaj więcej: Budynki pięciu szkół gminnych przejdą termomodernizację

Umowę na termomodernizację pięciu budynków szkolnych Gminy Kolno podpisał 19 maja 2023r. z wykonawcą Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno.  Przetarg na wykonanie tego zadania wygrała spółka IN-KOL z Kolna reprezentowana przez Krzysztofa Zygmunta Prusinowskiego Prezesa Zarządu . – To ogromne przedsięwzięcie zrealizujemy dzięki dofinansowaniu w kwocie ponad 6,5 miliona złotych, które pozyskaliśmy z Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Programu Polski Ład – mówi Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno.