Czytaj więcej: „Zdrowo, sportowo, bezpiecznie”- I Dzień Wiosny w Zabielu

21 marca w Szkole Podstawowej w Zabielu obchodzono  I  Dzień Wiosny. Aby uczcić to niewątpliwie radosne święto,  Samorząd Uczniowski  pod kierownictwem p. Ewy Kiełczewskiej zorganizował wiele atrakcji dla uczniów, którzy tego dnia przyszli do szkoły.

Czytaj więcej: Bawimy się i pomagamy – nauka przez zabawę. Obchody dnia Świętego Patryka – patrona Irlandii  w SP...

Mając na uwadze ciągłe zainteresowanie i rozwój uczniów w zakresie wiedzy o krajach anglojęzycznych w dniu 19 marca 2018 roku obchodzony był w SP i Gimnazjum Dzień Św. Patryka – patrona Irlandii. Uroczystość miała charakter nie tylko edukacyjny ale też dobroczynny.

Czytaj więcej: NABÓR KANDYDATÓW DO PEŁNIENIA FUNKCJI  RODZINY ZASTĘPCZEJ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie – Organizator Rodzinnej Pieczy zastępczej informuje o naborze kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej.

Apelujemy do wszystkich ludzi, którzy są odpowiedzialni, potrafiący zrozumieć dziecko, o rozważenie możliwości podjęcia się roli rodzica zastępczego.

Czytaj więcej: Janowo w krajowej czołówce!

„Remont świetlicy wiejskiej” w Janowie zrealizowany w ramach funduszu sołeckiego zdobył uznanie w oczach jury pierwszej edycji ogólnopolskiego konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”. W województwie podlaskim inicjatywa z Janowa zdobyła pierwsze miejsce i znalazła się w gronie laureatów etapu ogólnopolskiego. Dyplom i czek na 1 000,00 trafił do sołectwa w Janowie.

Czytaj więcej: Warsztaty w ramach dobrej współpracy

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie funkcjonujący przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolnie w ramach współpracy z Zakładem Karnym w Czerwonym Borze zorganizował  w dniu 16 marca 2018 r. warsztaty pt. „Praca z trudnym klientem z elementami samoobrony”. Warsztaty przeprowadzone zostały w ramach kampanii społecznej „Bezpieczni w służbie i pracy”, która skierowana jest głównie do pracowników socjalnych, kuratorów i innych  pracowników mogących się zetknąć z zagrożeniami agresji ze strony klientów.

Czytaj więcej:

Kolejny „słodki czwartek” zbiegł się w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem z Dniem Kobiet.  Sprzedając raz w miesiącu ciasta społeczność  szkoły w Czerwonem zbiera środki, by pomagać Alice Nguango – piętnastolatce  pochodzącej z Kamerunu.  Zbiórka z Dnia Kobiet również przeznaczona zostanie na ten cel.

Czytaj więcej: Zapraszamy do udziału w konkursie „Gmina Kolno – historia pogranicza”

W ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości zapraszamy uczniów szkół gminnych do udziału w konkursie wiedzy historycznej "Gmina Kolno - historia pogranicza" . Konkurs odbędzie się pod Patronatem Wójta Gminy Kolno.

Czytaj więcej: Zarządzenie Wójta Gminy Kolno

ZARZĄDZENIE NR 390/18
WÓJTA GMINY KOLNO
z dnia 14 marca 2018 r.
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kolno w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na 2018 r.

Czytaj więcej: Dzień Sołtysa

Z okazji zbliżającego się Dnia Sołtysa wszystkim Paniom i Panom Sołtysom oraz Członkom Rad Sołeckich z Gminy Kolno składamy serdeczne podziękowania oraz wyrazy uznania za codzienny trud i zaangażowanie
w pracę na rzecz lokalnej społeczności. Życzymy wielu sukcesów w wypełnianiu tej ważnej funkcji oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym.

Józef Bogdan Wiśniewski, Wójt Gminy Kolno wraz z Pracownikami oraz Wojciech Jermacz, Przewodniczący Rady Gminy Kolno z Radnymi

Czytaj więcej: Dzień Kobiet

Z okazji dnia Kobiet wszystkim Paniom, a w szczególności Mieszkankom Gminy Kolno, dziękujemy, że czynicie ten świat piękniejszym i lepszym oraz życzymy, by każdy kolejny dzień był okazją do realizowania marzeń i osiągania celów zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym

Józef Bogdan Wiśniewski, Wójt Gminy Kolno i Wojciech Jermacz, Przewodniczący Rady Gminy Kolno

Czytaj więcej: Rolniku skorzystaj z rehabilitacji leczniczej w KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego prowadzi rehabilitację leczniczą dla rolników, której głównym celem jest zapobieganie inwalidztwu lub ograniczenie stopnia upośledzenia zdolności do pracy. Rehabilitacja realizowana jest w formie 21-dniowych turnusów, w ścisłym powiązaniu z prowadzonym leczeniem chorego, w optymalnym ze względu na wskazania medyczne czasie, zakresie i miejscu.