Czytaj więcej: Światowy Dzień AIDS

Światowy Dzień AIDS jest obchodzony corocznie  1 grudnia  od 1988 roku.  Okazja ta jednoczy ludzi z całego świata w celu podniesienia świadomości na temat HIV/AIDS i zademonstrowania międzynarodowej solidarności  z zakażonymi HIV i chorymi na AIDS.

Czytaj więcej: Uroczystości otwarcia trzech dróg gminnych po remoncie

Wspólnie z mieszkańcami miejscowości Brzózki, Wykowo i Bialiki 26 listopada świętowaliśmy oddanie do użytku wyremontowanych trzech odcinków dróg gminnych. Inwestycje zrealizowane zostały przy wsparciu środków pozyskanych z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Czytaj więcej: Informacja z sesji Rady Gminy Kolno

XXXII sesję Rada Gminy Kolno rozpoczęła od braw na stojąco dla służb, które strzegą naszych granic. Ponadto w trakcie obrad 26 listopada radni podjęli 8 uchwał, przyjęli informację o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy kolno w roku szkolnym 2020/2021 oraz analizę oświadczeń majątkowych.

Czytaj więcej: Dotacja na przebudowę drogi w Tyszkach – Łabno

Umowę na dofinansowanie inwestycji polegającej na przebudowie drogi wewnętrznej w miejscowości Tyszki – Łabno podpisali 24 listopada  Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno i Pani Halina Boryszewska Skarbnik Gminy Kolno z panem Arturem Kosickim Marszałkiem Województwa Podlaskiego i Markiem Olbrysiem Wicemarszałkiem Województwa Podlaskiego. Kwota dotacji  to 173  tys. zł.

Czytaj więcej: Kampania „16 Dni Bez Przemocy”

W 2021 przypada 30. rocznica światowej Kampanii 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć. Świat bez przemocy jest możliwy, ale by ta wizja stała się rzeczywistością, konieczne są niezłomność, odwaga, wzajemne wsparcie i wspólne działanie. To dzięki nim przemoc wobec kobiet została uznana za łamanie praw człowieka, przyjęto Konwencję o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Zmiana jest możliwa. Działamy!

Czytaj więcej: Szczepienia przeciw Covid19

W związku z rosnącą czwartą falą zachorowań na Covid 19 przypominamy o obowiązujących zasadach i zachęcamy do szczepień przeciw wirusowi SARS–CoV-2.

Czytaj więcej: Wystąpienie

Wystąpienie Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku.

Czytaj więcej: „Europejski  Dzień  Wiedzy o Antybiotykach”

    Corocznie  18 listopada   obchodzony jest „Europejski  Dzień  Wiedzy o Antybiotykach” . Tego dnia z inicjatywy Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób,  w wielu państwach przeprowadzane są kampanie społeczne mające na celu zwiększenie świadomości dotyczącej odpowiedzialnego stosowania antybiotyków, a także ryzyka, jakie niosą ze sobą te substancje.

Informacja o wynikach konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Kolno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”.

Czytaj więcej: Ponowny nabór wniosków o granty na dofinansowanie montażu instalacji fotowoltaicznej

ZARZĄDZENIE NR 385/21 WÓJTA GMINY KOLNO z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia ponownego naboru wniosków o granty na dofinansowanie montażu instalacji fotowoltaicznej na budynkach mieszkańców na terenie Gminy Kolno w ramach projektu pt: „Instalacja odnawialnych źródeł energii w Gminie Kolno”.

Mając na względzie troskę o zdrowie Mieszkańców Gminy Kolno oraz narastającą falę zachorowań na Covid19 przypominamy, że w dalszym ciągu przy Urzędzie Gminy Kolno działa punkt informacyjny dotyczący organizacji bezpłatnego transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 wraz z punktem zgłoszeń potrzeb transportowych dla osób niepełnosprawnych oraz osób mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień.