Czytaj więcej: Badanie kontrolne w Narodowym Spisie Powszechnym 2021

Główny Urząd Statystyczny informuje, że w dniach od 12– 24 listopada 2021 r. przeprowadzone zostanie badanie kontrolne w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Jest to badanie reprezentatywne, co oznacza, że obejmie tylko wybrane osoby. Zostanie ono zrealizowane na wylosowanej próbie 100 000 mieszkań, które zostały spisane w NSP 2021.

Czytaj więcej: Inwestycja w Zaskrodziu

Nowe, szerokie, bezpieczne schody i podjazd dla osób z niepełnosprawnościami są już przy Szkole Podstawowej w Zaskrodziu. Stan wykonania inwestycji oceniali wczoraj Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno, Adam Masłowski Sekretarz Gminy Kolno, Stanisław Szymańczyk Dyrektor ZOPO  w Kolnie, Henryk Hermanowski Radny Gminy Kolno i sołtys Zaskrodzia,  przedstawiciel wykonawcy oraz pani Bożena Wiśniewska dyrektor szkoły w Zaskrodziu i przedstawicielki Rady Rodziców. Koszt inwestycji to 104 tys. zł, z czego 55% pokryło dofinansowanie pozyskane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Czytaj więcej: Mamy ponad 8 mln zł z Polskiego Ładu na drogi gminne

Gmina Kolno znalazła się w gronie beneficjentów pierwszej edycji naboru  w ramach  Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.  Na realizację zadania pt. „ Przebudowa i rozbudowa dróg na terenie Gminy Kolno” pozyskaliśmy 8 075 000,00 zł .

Uwaga mieszkańcy Starego Gromadzyna, 27 października w godz. 8.00 - 15.00 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej.

Czytaj więcej: Informacja o transporcie na szczepienia

Niniejszym informuję, że w dalszym ciągu przy Urzędzie Gminy Kolno działa punkt informacyjny dotyczący organizacji bezpłatnego transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 wraz z punktem zgłoszeń potrzeb transportowych dla osób niepełnosprawnych oraz osób mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień.

Zarządzenie Nr 381/21 Wójta Gminy Kolno z dnia 22 października 2021 r. w sprawie konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Kolno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok"

Można pobrać TUTAJ lub na Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zarządzenie Nr 381/21 Wójta Gminy Kolno z dnia 22 października 2021 r. !!! Na dole strony!!!

Czytaj więcej: VIII Jesienny Turniej Tenisa Stołowego

 Dnia 17.10.2021r. w Szkole Podstawowej w Zabielu odbył się po raz ósmy Jesienny Turniej Tenisa Stołowego. Impreza mogła odbyć się dzięki dotacji z budżetu Gminy Kolno. 60-ciu zawodników postanowiło miło i na sportowo spędzić niedzielę.

Czytaj więcej: Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym

Gmina Kolno planuje przystąpić do konkursu grantowego pn. Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” , w ramach którego można będzie pozyskać dofinansowanie na:

Czytaj więcej: Ponowny nabór wniosków o grant na budowę indywidualnych instalacji kolektorów słonecznych

W związku z małą ilością złożonych przez mieszkańców wniosków o grant w ramach projektu pn. ,,Instalacja odnawialnych źródeł energii w Gminie Kolno” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna  Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii oraz koniecznością zmiany minimalnych parametrów instalacji kolektorów solarnych, pierwotny nabór obejmujący kolektory słoneczne został anulowany. W związku z powyższym, Wójt Gminy Kolno ogłasza ponowny nabór wniosków o grant na budowę indywidualnych instalacji kolektorów słonecznych.

Czytaj więcej: Jest już asfalt na drodze Kozioł – Szablaki!

Mimo, że formalnie jeszcze nie została odebrana, kierowcy i mieszkańcy  już cieszą się nową drogą Kozioł – Szablaki. To siódma droga gminna przebudowana w tym roku z udziałem środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (wcześniej Funduszu Dróg Samorządowych). 

Czytaj więcej: RÓŻOWY PAŹDZIERNIK – MIESIĄC ŚWIADOMOŚCI RAKA PIERSI

Rak piersi  już od wielu lat uznawany jest na całym świecie za miesiąc świadomości raka piersi (ang. Breast Cancer Awareness Month). W tym szczególnym okresie podejmujemy tematy związane z profilaktyką, diagnostyką oraz nowoczesnym leczeniem nowotworów piersi.