Uwaga mieszkańcy Starego Gromadzyna, 27 października w godz. 8.00 - 15.00 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej.

Czytaj więcej: Informacja o transporcie na szczepienia

Niniejszym informuję, że w dalszym ciągu przy Urzędzie Gminy Kolno działa punkt informacyjny dotyczący organizacji bezpłatnego transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 wraz z punktem zgłoszeń potrzeb transportowych dla osób niepełnosprawnych oraz osób mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień.

Zarządzenie Nr 381/21 Wójta Gminy Kolno z dnia 22 października 2021 r. w sprawie konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Kolno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok"

Można pobrać TUTAJ lub na Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zarządzenie Nr 381/21 Wójta Gminy Kolno z dnia 22 października 2021 r. !!! Na dole strony!!!

Czytaj więcej: VIII Jesienny Turniej Tenisa Stołowego

 Dnia 17.10.2021r. w Szkole Podstawowej w Zabielu odbył się po raz ósmy Jesienny Turniej Tenisa Stołowego. Impreza mogła odbyć się dzięki dotacji z budżetu Gminy Kolno. 60-ciu zawodników postanowiło miło i na sportowo spędzić niedzielę.

Czytaj więcej: Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym

Gmina Kolno planuje przystąpić do konkursu grantowego pn. Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” , w ramach którego można będzie pozyskać dofinansowanie na:

Czytaj więcej: Ponowny nabór wniosków o grant na budowę indywidualnych instalacji kolektorów słonecznych

W związku z małą ilością złożonych przez mieszkańców wniosków o grant w ramach projektu pn. ,,Instalacja odnawialnych źródeł energii w Gminie Kolno” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna  Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii oraz koniecznością zmiany minimalnych parametrów instalacji kolektorów solarnych, pierwotny nabór obejmujący kolektory słoneczne został anulowany. W związku z powyższym, Wójt Gminy Kolno ogłasza ponowny nabór wniosków o grant na budowę indywidualnych instalacji kolektorów słonecznych.

Czytaj więcej: Jest już asfalt na drodze Kozioł – Szablaki!

Mimo, że formalnie jeszcze nie została odebrana, kierowcy i mieszkańcy  już cieszą się nową drogą Kozioł – Szablaki. To siódma droga gminna przebudowana w tym roku z udziałem środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (wcześniej Funduszu Dróg Samorządowych). 

Czytaj więcej: RÓŻOWY PAŹDZIERNIK – MIESIĄC ŚWIADOMOŚCI RAKA PIERSI

Rak piersi  już od wielu lat uznawany jest na całym świecie za miesiąc świadomości raka piersi (ang. Breast Cancer Awareness Month). W tym szczególnym okresie podejmujemy tematy związane z profilaktyką, diagnostyką oraz nowoczesnym leczeniem nowotworów piersi.

Czytaj więcej: Dzień Edukacji Narodowej w szkole w Borkowie

Wyjątkowa uroczystość odbyła się dziś (14 października) w Szkole Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie. Społeczność szkoły świętowała Dzień Edukacji  Narodowej.  Z uwagi na pandemię koronawirusa w spotkaniu uczestniczyć mogła ograniczona liczba gości.

Czytaj więcej: Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

W Dniu Edukacji Narodowej Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno składa serdeczne podziękowania i życzenia:

Czytaj więcej: Nagrody Wójta Gminy Kolno z okazji Dnia Edukacji Narodowej

13 października, w przeddzień święta polskiej oświaty, Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno wręczył nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej. – Doceniam Waszą pracę i wszystko to, co robicie, by stworzyć naszym uczniom jak najlepsze warunki do nauki i rozwoju, to ich osiągnięcia świadczą o Waszym zaangażowaniu  – powiedział Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno. -  Za to zaangażowanie, za to, że dajcie z siebie znacznie więcej niż wskazuje zakres służbowych obowiązków, za codzienną ciężką, odpowiedzialną, ale jakże ważną, dla uczniów i dla nas wszystkich pracę bardzo Wam dziś dziękuję.