Czytaj więcej: Mamy 200 tys. zł na projekt „Kluby Seniora w Gminie Kolno III”!

Zarząd Województwa Podlaskiego przydzielił Gminie Kolno 200 tys. zł dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020.  - Dzięki temu wsparciu już po raz trzeci w Gminie Kolno zrealizujemy projekt skierowany do osób starszych – mówi Józef Wiśniewski Wójt Gminy Kolno. - Tym razem Kluby Seniora zostaną uruchomione w Czerwonem, Koźle, Lachowie oraz Zabielu.

Czytaj więcej: Zarządzenie Wójta Gminy Kolno

Zarządzenie Nr 260/20  Wójta Gminy Kolno z dnia 21 października 2020 r. w sprawie konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Kolno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok"

Czytaj więcej: Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży
Zespół Interdyscyplinarny Do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolnie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „STOP PRZEMOCY”. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży szkół podstawowych z terenu Gminy Kolno.Szczegóły konkursu na stronie internetowej GOPS w Kolnie
Czytaj więcej: Koronawirus - przypominamy zasady profilaktyki

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolnie przypomina najważniejsze zasady dotyczące  profilaktyki  koronawirusa. Najnowsze wiadomości na temat koronawirusa m.in. obowiązujące zasady dostępne są TUTAJ

Czytaj więcej: Przekazanie nowego sprzętu strażakom

Dzięki dotacjom z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz wsparciu z budżetu Gminy Kolno do trzech jednostek OSP trafił nowy sprzęt.  16 października w remizie w Zabielu Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno, Wojciech Adam Sekściński Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego i Anotni Lewandowski Komendant M-G Z OSP RP w Kolnie przekazali  zakupione wyposażenie strażakom ochotnikom z OSP Czerwone, OSP Zabiele i OSP Zaskrodzie. – Do naszych jednostek co roku trafia nowy sprzęt, co jest możliwe m.in.  dzięki dobrej współpracy z władzami województwa, za co na ręce pana radnego Wojciecha Sekścińskiego składam serdeczne podziękowania – mówił w trakcie spotkania Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno. – Zawsze życzymy strażakom, by jak najrzadziej musieli wyruszać do akcji, a jeśli już, to chcemy, by dysponowali wyposażeniem, które pozwoli im w bezpieczny sposób jak najskuteczniej ratować ludzkie życie i mienie.  

Czytaj więcej: Wyjazd do Teatru Lalki i Aktora w Łomży

11 października Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem zorganizowała wycieczkę, w której uczestniczyły wnuczęta i ich babcie. Główną atrakcją wyjazdu był pobyt w Łomżyńskim Teatrze Lalki i Aktora, gdzie obejrzeliśmy sztukę teatralną „Królik Edward”.

Czytaj więcej: Nagrody za szczególne osiągnięcia dla uczniów, dyrektorów i nauczycieli

13 października tuż przed Dniem Edukacji Narodowej Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno wręczył nagrody uczniom i nauczycielom. Spotkanie w Czerwonem odbyło się z udziałem nagrodzonych dzieci i rodziców, nauczycieli i dyrektorów szkół oraz z zachowaniem obowiązujących reguł sanitarnych. Zanim nagrody zostały rozdane Wójt Gminy Kolno podziękował zgromadzonym za wspólną pracę, która przynosi sukcesy oraz złożył życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim dyrektorom i nauczycielom szkół gminnych.

Czytaj więcej: „Pod biało-czerwoną” – zapraszamy do udziału w akcji!

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwo Cyfryzacji pod patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego realizują projekt " Pod biało-czerwoną". Inicjatywa zaklada sfinansowanei przez Rząd RP zakupu masztu i flag w każdej z gmin w Polsce, której mieszkańcy dołączą do projektu. Zachęcamy do głosowania na Gminę Kolno.

Więcej informacji o projekcie TUTAJ, oraz TUTAJ, a możliwość oddania głosu poparcia TUTAJ

Rozporządzenie Wojewody Podlaskiego nr 5/2020 uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatów grajewskiego i kolneńskiego.

Czytaj więcej: Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego

Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 5 października 2020 r.

Czytaj więcej: Strażacy potwierdzili swoje kwalifikacje

4 października w Zabielu 14 strażaków ochotników z pięciu jednostek OSP z gminy Kolno i dwóch z OSP Kolno  uczestniczyło w recertyfikacji kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Do tego typu szkolenia przystępują ci strażacy, którzy uzyskali już zaświadczenia o ukończeniu kursu KPP , ale termin jego ważności mija. – Po trzech latach trzeba odświeżyć wiedzę i zdać egzamin, by z aktualnym zaświadczeniem móc wykonywać swoje obowiązki w zakresie udzielania pierwszej pomocy – wyjaśnia Antoni Lewandowski komendant M-G Z OSP w Kolnie.