Czytaj więcej: Zaproszenie na piknik z LGD

Stowarzyzsznie LGD Kraina mlekiem Płynąca zaprasza na Piknik z LGD, który odbędzie się 10 lipca o godz. 15.00 w Ptakach.

Czytaj więcej: Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lachowie, Lachowo 21, 18-500 Kolno

Czytaj więcej: Wójt Gminy Kolno uzyskał wotum zaufania i absolutorium za 2021 rok

Nikt się nie wstrzymał, nikt nie zagłosował przeciw. Rada Gminy Kolno jednogłośnie udzieliła wotum zaufania i absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok Józefowi Bogdanowi Wiśniewskiemu Wójtowi Gminy Kolno. Podjęcie obu uchwał poprzedziło rozpatrzenie Raportu o Stanie Gminy Kolno oraz prezentacja dotycząca szeregu inwestycji i projektów zrealizowanych w 2021 roku, którą przedstawił wójt.

– Miniony rok w naszej gminie był rekordowy pod względem liczby wykonanych inwestycji drogowych oraz wysokości środków zewnętrznych pozyskanych na nasze przedsięwzięcia – mówi Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno. – Osiągnęliśmy bardzo wiele, ale to tylko dzięki intensywnej pracy i dobrej współpracy, za którą dziś bardzo serdecznie wszystkim zaangażowanym w rozwój naszej gminy dziękuję. 

Czytaj więcej: Zaproszenie na spotkanie

Wójt Gminy Kolno zaprasza wszystkich mieszkańców gminy na spotkanie informacyjne dotyczące  programu priorytetowego Czyste Powietrze, które odbędzie się w czwartek 30 czerwca 2022r. o godzinie 13.00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czerwonem. 

Czytaj więcej: Obchody 78 rocznicy bitwy pod Piasutnem Żelaznym

W niedzielę 26 czerwca miały miejsce obchody 78 rocznicy bitwy pod Piasutnem Żelaznym zorganizowane przez Gminę Kolno i Gminę Zbójna. W uroczystościach na pograniczu powiatów kolneńskiego i łomżyńskiego udział wzięli m.in. przedstawiciele samorządów, służb mundurowych, instytucji, szkół, OSP i stowarzyszeń.  - Naszym patriotycznym obowiązkiem jest pamiętać o tamtych wydarzeniach i przekazywać tę pamięć młodszym pokoleniom - mówi Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno. - Dlatego od kilku lat wspólnie organizujemy te obchody.

Czytaj więcej: Harmonogram zbiórki odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów – Gmina Kolno (od 01.07.2022 r. do 31.12.2022 r.)

Czytaj więcej: Zapraszamy na obchody rocznicy bitwy pod Piasutnem Żelaznym

Wójt Gminy Kolno i Wójt Gminy Zbójna serdecznie zapraszają na obchody 78 rocznicy bitwy pod Piasutnem Żelaznym:

mt_ignore

Czytaj więcej: Noc Świętojańska w Koźle

Kolejna edycja plenerowej imprezy nad Pisą w Koźle już za nami. Tegoroczna Noc Świętojańska odbyła się 19 czerwca, a jej organizator  – Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle przygotował szereg atrakcji. Nie zabrakło dobrej muzyki, konkursu na wianek i widowiska obrzędowego.

Czytaj więcej: Ogłoszenie o naborze uczestników do projektu

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie ogłasza nabór uczestników do projektu  pt. „Kluby seniora w Gminie Kolno III”.

Czytaj więcej: Zapraszamy na Noc Świętojańską

Już w najbliższą niedzielę 19 czerwca w Koźle odbędzie się Noc Świętojańska. W programie dużo dobrej muzyki i widowisko obrzędowe, będą też konkursy i atrakcje dla dzieci. Wójt Gminy Kolno i Centrum Kultury Gminy Kolno serdecznie zapraszają.

Czytaj więcej: Jednostka OSP w Zaskrodziu ma swój sztandar!

12 czerwca br. zapisze się w historii jednostki OSP w Zaskrodziu. W tym dniu świętowaliśmy jubileusz 70-lecia jej istnienia. Głównym punktem obchodów było nadanie sztandaru tej jednostce.

– 70 lat to długi czas w którym służbę w tej jednostce pełniło już kilka pokoleń, ale to Wam przypadło w udziale budowanie tożsamości tej jednostki, a tożsamość buduje się między innymi przez ufundowanie sztandaru - mówił Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno. -  Życzę Wam abyście z dumą go reprezentowali i pod tym sztandarem dalej pełnili swoją służbę.