Czytaj więcej: Dzień Patrona i Rodziny w Janowie

- Nasz Patron swoim życiem, szacunkiem i miłością do drugiego człowieka, oddaniem Bogu i Ojczyźnie pokazał nam jakie wartości w życiu są najważniejsze. Jego słowa, które widnieją na naszym sztandarze: „Nie wystarczy urodzić się człowiekiem, trzeba jeszcze być człowiekiem” wytyczają kierunek naszych działań – podkreślała Bożena Duda, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w trakcie uroczystości Dnia Patrona i Rodziny, która odbyła się 29 maja.

Czytaj więcej: Zadania w ramach funduszu sołeckiego

Trwa realizacja inwestycji w ramach funduszu sołeckiego na 2018 rok. Pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Kolno wykonują szereg różnorodnych zadań

Czytaj więcej: Dotacja na sprzęt dla OSP

Mamy dofinansowanie z województwa na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla OSP. 29 maja stosowną umowę podpisali Józef Wiśniewski, wójt gminy Kolno i Stefan Krajewski, członek zarządu województwa podlaskiego w obecności Antoniego Lewandowskiego, komendanta M-G Z OSP RP w Kolnie.

Czytaj więcej: Spotkanie informacyjne na temat Wspólnej Polityki Rolnej

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów i Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce organizuje cykl spotkań informacyjnych na temat Wspólnej Polityki Rolnej w ramach Dialogu Obywatelskiego Komisji Europejskiej.

Czytaj więcej: Zaproszenie do udziału w projekcie

Do 8 czerwca trwa rekrutacja do projektu „Łomżyńscy Pionierzy” realizowanego przez Uczelnia Jańskiego w Łomży.

Czytaj więcej: Głośne Czytanie w naszej gminie

Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem jak co roku zorganizowała głośne czytanie wierszy w SP im. Orła Białego w Wykowie i SP w Zaskrodziu w ramach ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.

Czytaj więcej: Z XXXVI sesji Rady Gminy Kolno

Na sesji Rady Gminy Kolno 25 maja br. radni podjęli sześć uchwał i sprawozdanie z realizacji programu współpracy  z organizacjami pozarządowymi za 2017 rok.

Czytaj więcej: Życzenia z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego

Wszystkim, którzy tworzą samorząd,   a w szczególności Pracownikom, Radnym,  Sołtysom i Radom Sołeckim  z Gminy Kolno składamy najlepsze życzenia z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego

Czytaj więcej: Mamy dotację na kolejny edukacyjny projekt!

Wójt Józef Bogdan Wiśniewski i skarbnik Halina Boryszewska podpisali 23 maja w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku umowę o dofinansowanie projektu „Integracja naszą wartością” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj więcej: Jazzowe  wyróżnienie dla Katarzyny Kosk!

Katarzyna Kosk ze Szkoły Podstawowej w Lachowie odniosła sukces w trakcie VI edycji Międzynarodowego Konkursu Piosenki Jazzowej "Magnolia 2018".

Czytaj więcej: Dzień Patrona Szkoły w Czerwonem

Takiego dnia Patrona w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem jeszcze nie było. Społeczność szkoły i zaproszeni goście spotkali się na benefisie Patrona. Był Marszałek Piłsudski ( w tej roli Przemysław Kołowajtys kl. VII) i aktorzy: Eugeniusz Bodo (Przemysław Kozioł Kl VI)  i Adolf Dymsza (Jakub Jermacz kl. VII), którzy opowiadali anegdoty o bohaterze spotkania, nie zabrakło też piosenek i prezentów dla Marszałka.