Czytaj więcej: Delegacja Gminy Kolno na Litwie

Delegacja Gminy Kolno z wójtem Józefem Wiśniewskim na czele przebywała z dwudniową oficjalną wizytą na Litwie. Ważnym punktem pobytu w Rejonie Trockim było spotkanie z posłem Jarosławem Narkiewiczem oraz przedstawicielami naszej partnerskiej gminy Połuknie. Delegacja przekazała też dary i fundusze zebrane w naszej gminie Hospicjum im. bł. Michała Sopoćki w Wilnie.  – Dziękuję  tym, którzy zaangażowali się w zbiórkę na rzecz Hospicjum prowadzonego przez siostrę Michaelę Rak, dary przyjęto z ogromną wdzięcznością – mówi wójt Józef Bogdan Wiśniewski. – To druga nasza wizyta w tym wyjątkowym miejscu i jestem przekonany że nie ostatnia, bo nasza współpraca z partnerami z Litwy dopiero się rozpoczęła.

Czytaj więcej: Światowy Dzień bez Tytoniu

W związku z obchodami Światowego Dnia bez Tytoniu w dniu  31maja 2018r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolnie uprzejmie informuje, iż hasło przewodnie tegorocznej akcji ogłoszone przez Światową Organizację Zdrowia brzmi: „Tytoń i choroby serca”.

Czytaj więcej: Informacja dla rolników

Szanowni  Państwo,

W związku z wprowadzeniem od dnia 18 maja 2018 r. przepisów ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2018 r. poz. 858) rolnicy mają obowiązek zgłoszenia pomocnika, z którym została zawarta umowa o pomocy przy zbiorach, do ubezpieczeń w KRUS.

Czytaj więcej: Ogłoszenie o konkursie ekologicznym

Wójt Gminy Kolno zaprasza wszystkich uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum do udziału w konkursie pod tytułem: „Odpady segregujesz – dobrze postępujesz”.

Czytaj więcej: Ruszy budowa PSZOK w Czerwonem

To spółka „Kolbud” z Kolna wybuduje Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Czerwone. 15 maja Józef Bogdan Wiśniewski podpisał umowę na realizację tego zadania. W liczącym 15 stron dokumencie szczegółowo określone zostały warunki i zasady obowiązujące strony umowy w tym również termin wykonania zadania ustalony na dzień do 26 października 2018 roku. Inwestycja zrealizowana zostanie przy wsparciu środków z UE.

Czytaj więcej: Z życzeniami z okazji setnych urodzin

Setne urodziny Pani Stefanii Kordal z Borkowa przypadły w  roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, stulecia Parafii pw.  Trójcy św. w Borkowie i jubileuszu 100 – lecia OSP Borkowo. Dziś kwiaty i serdeczne życzenia składali Pani Stefanii przedstawiciele władz Gminy Kolno i KRUS.

Czytaj więcej: Pilotażowy Program „AKTYWNY SAMORZĄD” MODUŁ I

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. 

Czytaj więcej: Regulamin konkursu plastycznego

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO  „MAKIETA ZAMKU

 Konkurs plastyczny jest częścią składową projektu dofinasowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Partnerstwo dla książki „Kadry z przeszłości. Na szlaku krzyżackich i biskupich zamków.

Czytaj więcej: Promocja  biblioteki  i czytelnictwa dzięki dotacji ministerialnej

           Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Programu Partnerstwo dla Książki. Projekt zrealizujemy w partnerstwie z dwoma stowarzyszeniami KaFCuki i „Integracja”. Adresaci projektu to dzieci i młodzież z terenu gminy Kolno. Dotację w kwocie 12 800 zł przeznaczymy na realizację przedsięwzięcia pn. „Kadry z przeszłości. Na szlaku krzyżackich i biskupich zamków.”

Czytaj więcej: Niebawem kolejne Targi w Szepietowie

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zaprasza na Zielona Galę i Podlaskie Targi Budownictwa Wiejskiego, które odbędą się 13 maja 2018 roku w Szepietowie. Główną tematyką Targów jest zbiór zielonki na pasze oraz budownictwo inwentarskie. Na Podlasiu, gdzie najbardziej rozwinięta gałęzią rolnictwa jest mleczarstwo, dla rolników są to bardzo ważne tematy. Aby w jak najbardziej ciekawy i efektywny sposób przedstawić rolnikom jakie są najnowsze trendy i technologie przy zbiorze zielonek zostanie zorganizowany pokaz pracy maszyn rolniczych. Swój sprzęt zaprezentują dwie firmy: Pronar i Ursus.

Czytaj więcej: OSP Borkowo działa już od 100 lat!

3 maja 2018 r. zapisze się na kartach historii Ochotniczej Straży Pożarnej w Borkowie. Tego dnia odbyła sie uroczystość z okazji 100 lecia funkcjonowania najstarszej w gminie Kolno jednostki OSP. - Ten wyjątkowy jubileusz obchodzimy w roku 100 - lecia odzyskania przez Polskę niepodległości - podkreślał Józef Wiśniewski, wójt Gminy Kolno.