Czytaj więcej: Rusza duży projekt drogowy w gminie Kolno

Umowę na realizację zadania pt. „Przebudowa i rozbudowa dróg na terenie Gminy Kolno” o wartości ponad 11 mln zł podpisał  z wykonawcą Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno.  -  To  inwestycja dofinansowana z Polskiego Ładu, która polegać będzie na modernizacji  czterech dróg  gminnych – mówi wójt Józef Wiśniewski. - Przy jednej z nich zdecydowaliśmy się skorzystać z formuły „zaprojektuj i wybuduj”.  

Czytaj więcej: Piknik Rodzinny  w Glinkach

Na Festynie z okazji Dnia Dziecka w Glinkach było wszystko, czego potrzeba, by był udany. Zadbali o to organizatorzy: Koło Gospodyń Wiejskich w Glinkach oraz Krystian Borawski Radny Gminy Kolno i Sołtys Glinek. Nawet pogoda sprzyjała.

– Gratuluję osobom zaangażowanym w przygotowanie tego wydarzenia, bo widać było,  że włożyli w to i serce i pracę – mówi Józef Bogdan Wiśniewski wójt gminy Kolno.

Czytaj więcej: IV Rowerowa Gra Terenowa w Borkowie

Aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu połączony z rywalizacją sportową i dobrą zabawą w Zielone Świątki, szczególny dzień dla społeczności wiejskiej, zaproponowali mieszkańcom gminy Kolno: Ochotnicza Straż Pożarna, Koło Gospodyń Wiejskich i Biblioteka Publiczna w Borkowie. Pogoda tego dnia była wspaniała, frekwencja dopisała, zaś na trasie przejazdu oko cieszyły przepiękne krajobrazy malowane łanami zbóż. Czegóż nam więcej było potrzeba?

Czytaj więcej: Dotacje dla naszych Kół Gospodyń Wiejskich

Aż dziewięć Kół Gospodyń Wiejskich z gminy Kolno otrzymało dotację w ramach konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Podlaskiego na realizację przedsięwzięć związanych z upowszechnianiem tradycji kulinarnych i rękodzielniczych regionu. Łączna kwota dofinansowania to ponad 50 tys. zł.

Wójt Gminy Kolno poszukuje osób chętnych spośród mieszkańców gminy Kolno do odbycia półrocznego stażu na stanowisku robotnika gospodarczego  w Urzędzie Gminy Kolno, na podstawie skierowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie.

Czytaj więcej: Raport o Stanie Gminy Kolno za 2021 r.

Zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie gminnym  Wójt Gminy Kolno przedstawił Raport o Stanie Gminy Kolno za 2021 rok.

Czytaj więcej: Szanowni  Mieszkańcy Gminy Kolno,

przypominamy, że do 30 czerwca  2022 r. właściciele i zarządcy nieruchomości  mają OBOWIĄZEK złożyć do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracje o uruchomionym źródle ciepła w swoich budynkach/lokalach. Deklaracje można składać on-line bezpośrednio na stronie https://zone.gunb.gov.pl/ lub za pośrednictwem Urzędu Gminy.

Broszura informacyjna dostępna jest TUTAJ

Czytaj więcej: Mamy dotacje na kolejne inwestycje!

Ponad 8,7 mln zł dofinansowania na dwa zadania pozyskała Gmina Kolno w II edycji Programu Inwestycji Lokalnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.

Czytaj więcej: Dzień Samorządu Terytorialnego

Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno i Anastazy Jan Kalinowski Przewodniczący Rady Gminy Kolno składają serdeczne podziękowania i życzenia:

Czytaj więcej: Podlaskie Lokalnie - start naboru

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach konkursu na rozwój instytucjonalny Młodych Organizacji Pozarządowych! Można ubiegać się o dotację w wysokości do 5000 zł. Wnioski należy składać do 15 czerwca do godziny 23:59.

Czytaj więcej: TYTOŃ:ZAGROŻENIE DLA NASZEGO ŚRODOWISKA

31 maja rokrocznie obchodzony jest jako Światowy Dzień bez Tytoniu.  Został ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) w 1988 roku. Corocznie WHO dąży do zwrócenia uwagi społeczeństwa na skutki zdrowotne, społeczne i ekonomiczne  palenia papierosów. Hasłem przewodnim tegorocznych  obchodów  jest „Tytoń: zagrożenie dla naszego środowiska”. Globalna kampania prowadzona przez WHO ma na celu podniesienie świadomości  ludności  całego świata na temat negatywnego wpływu  cyklu produkcyjnego tytoniu  na środowisko.