Czytaj więcej: Zaproszenie na spotkanie autorskie

Wójt Gminy Kolno serdecznie zaprasza na spotkanie z panem Sylwestrem Nicewiczem autorem albumu pt. "Kozioł i ziemia kolneńska w Dolinie Pisy", które odbędzie się 10 października (czwartek) w sali kofenrecyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonem. Początek spotkania o godz. 10.00. Zapraszamy!

Czytaj więcej: BUSINESS POINT KRAINA MLEKIEM PŁYNĄCA

Projekt Business Point Kraina Mlekiem Płynąca realizowany jest w ramach działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny przez Fundację Science Point w partnerstwie z Instytutem Rozwoju Gospodarczego.

Czytaj więcej: Autobus na trasie Kolno - Gietki już kursuje

Dzięki dofinansowaniu, które Gmina Kolno pozyskała w ramach rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej powrócił autobus na trasę Kolno - Gietki przez Niksowiznę.

mt_ignore

 

Czytaj więcej: Szkolna uroczystość w Borkowie

1 października w Szkole Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie odbył się uroczysty apel z okazji  ślubowania i pasowania na czytelnika uczniów klasy I. Gościem honorowym wydarzenia był Mieczysław Kazimierz Baszko, poseł na Sejm RP i wiceprzewodniczący Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, który przekazał symboliczny czek na ponad milion złotych dofinansowania, które Gmina Kolno pozyskała z rządowego programu na remont sali gimnastycznej przy szkole w Borkowie. – Dzięki pieniądzom z Programu Rozwoju Infrastruktury Sportowej „Sportowa Polska”  wyremontujemy salę gimnastyczną, a przy okazji przebudowy powstaną też  dwie nowe sale do zajęć edukacyjnych, co zdecydowanie  zwiększy możliwości szkoły w zakresie edukacji sportowej – mówi Józef Wiśniewski, wójt gminy Kolno.

Czytaj więcej: OSP w Czerwonem ma już nowy wóz!

Takie chwile przechodzą do historii jednostki. W niedzielę OSP w Czerwonem oficjalnie otrzymała nowy wóz strażacki. Nowe Volvo zastąpi wysłużonego Stara 244. – To dla nas wszystkich duże wydarzenie – przyznaje Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno. – Na ten wóz strażacy ochotnicy czekali od dawna. Zakup udało się zrealizować dzięki wsparciu finansowemu w kwocie blisko 510 tysięcy złotych, które Gmina Kolno otrzymała od kilku podmiotów, za co bardzo serdecznie dziękuję. Szczególne podziękowania kieruję do pana Jarosława Zielińskiego, wiceministra w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji za zaangażowanie i wspieranie naszych działań.

Czytaj więcej: Dotacja na zakup wyposażenia dla OSP Kumelsk i OSP Wykowo

20 tys. zł na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP Kumelsk i OSP Wykowo otrzymała Gmina Kolno od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Czytaj więcej: Informacja

Komenda Powiatowa Policji w Kolnie informuje, że rejon parkingu przy moście nad Pisą i Otwarta Strefa Aktywności w Koźle zostały objęte Planem Priorytetowym przez dzielnicowego sierż. sztab. Adama Śniadacha z uwagi na fakt, że dochodzi tam do przypadków spożywania alkoholu w miejscu publicznym, zaśmiecania, niszczenia mienia oraz zakłócania ładu i porządku publicznego

Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie zwołania posiedzeń obwodowych komisji wyborczych do Sejmu i Senatu - 2019 - TUTAJ

Czytaj więcej: Oferta odbioru folii

  Firma Pośrednictwo Handlowo-Ubezpieczeniowe Barbara Skrodzka z siedzibą 18-420 Jedwabne ul. 250 – lecia 11 oferuje odbiór:

Czytaj więcej: Z X sesji Rady Gminy Kolno

W trakcie X sesji Rady Gminy Kolno, która odbyła się 24 września br. radni, po zapoznaniu się z informacją przedstawioną przez Józefa Bogdana Wiśniewskiego, wójta gminy Kolno z prac między sesjami,  podjęli następujące uchwały :

- w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2019 – 2027

- w sprawie zmian w budżecie gminy Kolno na 2019 r.

- w sprawie ustalenia regulaminów określających wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia

- w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.

Radni zapoznali się również z informacją z wykonania budżetu Gminy Kolno za I półrocze 2019 r.

Obrady można obejrzeć TUTAJ

 

Czytaj więcej: Już można zgłaszać uczestników do konkursu recytatorskiego

Gminna Biblioteka w Czerwonem zaprasza uczniów i osoby dorosłe do udziału w XI edycji Konkursu Recytatorskiego "Jesień w poezji".