Czytaj więcej: Będzie remont dróg w Brzózkach i Tyszkach Wądołowo

Kolejne odcinki dróg gminnych zostaną przebudowane dzięki temu, że Gmina Kolno zabiega o zewnętrzne  środki na ten cel. – Pozyskane kwoty stanowią 60 procent wartości każdego z dwóch naszych projektów objętych dofinansowaniem, co jest dużym wsparciem w realizacji tak potrzebnych inwestycji jakimi są inwestycje drogowe – mówi Józef Wiśniewski, wójt gminy Kolno.

Czytaj więcej: Mieszkańcy decydują na co przeznaczyć fundusz sołecki w 2020 roku

Wrzesień to w 45 sołectwach gminy Kolno czas spotkań w trakcie których zapadają decyzje dotyczące przeznaczenia funduszu sołeckiego w przyszłym roku. Dotychczas tego typu spotkania odbyły się już w 28 sołectwach. W prawie wszystkich uczestniczył Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno.

Czytaj więcej: Nowy sprzęt i stroje dla zespołów z Gminy Kolno

Od wczoraj zespół  Borkowiacy może prowadzić próby i koncertować już z wykorzystaniem nowego sprzętu muzycznego. Dla grupy dziesięciu osób, która przygodę ze wspólnym śpiewaniem zaczęła całkiem niedawno to duże wydarzenie.  – Ten zakup to realizacja projektu pod nazwą „Doposażenie zespołów Borkowiacy, Czerwieniacy, Zabielanki” dofinansowanego w ramach Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – mówi Józef Wiśniewski, wójt gminy Kolno.

Czytaj więcej: Gmina Kolno pozyskała ponad milion zł dofinansowania z programu Sportowa Polska

Sala gimnastyczna przy szkole w Borkowie zostanie przebudowana! Projekt Gminy Kolno pt. „Przebudowa, rozbudowa, remont i ocieplenie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Borkowie” został pozytywnie zaopiniowany przez zespół do spraw opiniowania wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej .  – Remont tej sali gimnastycznej był konieczny, dlatego bardzo nas cieszy dobra ocena naszego wniosku i pozyskane dofinansowanie -  przyznaje  Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno. – Jesteśmy wdzięczni, że w Ministerstwie Sportu i Turystyki  dostrzeżono potrzeby naszej gminnej szkoły i jej społeczności.

 

Propozycja dofinansowania tej inwestycji w ramach Sportowa Polska – Program rozwoju infrastruktury sportowej to  1 095 100,00 zł i rozłożona jest ona na dwie transze.  Pierwsza transza na rok 2020 to 600 tys. zł i druga na rok 2021 to 495 100,00 złotych.

W ramach projektu przebudowana zostanie sala gimnastyczna i dobudowane zostaną również dwie sale lekcyjne.

Czytaj więcej: Mamy dofinansowanie na przywrócenie linii autobusowej

Linia autobusowa na trasie Kolno – Gietki zostanie przywrócona! Gmina Kolno znalazła się w gronie19 samorządów z województwa podlaskiego, które skorzystają z pieniędzy na ten cel  w ramach rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. 

Czytaj więcej: Nowe miejsce rekreacji w Łosewie

Dożynki parafialne w Łosewie, a konkretnie ich festynowa część, w tym roku po raz pierwszy odbyły się na uporządkowanym i ogrodzonym przez Gminę Kolno placu.  Zanim doszło do tradycyjnego meczu i innych atrakcji przygotowanych m. in. przez Centrum Kultury Gminy Kolno, ks. Gabriel Jastrzębski, proboszcz parafii pw. NSJ w Łosewie poświęcił miejsce do rekreacji przygotowane dla mieszkańców.  – Jeszcze w tym roku pojawią się tu nowe elementy placu zabaw – podkreśla Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno.

Czytaj więcej: W trosce o zdrowie

Serdecznie zapraszamy Panie w wieku od 50 do 69 lat na bezpłatne szkolenie dotyczące samobadania piersi, które odbędzie się 17 września w Czerwonem o godz. 12.00

Czytaj więcej: Zapraszamy do udziału w projekcie BUSINESS POINT KRAINA MLEKIEM PŁYNĄCA

Od 16 września można będzie składać formularze rekrutacyjne do udziału w projekcie BUSINESS POINT KRAINA MLEKIEM PŁYNĄCA, który skierowany jest do osób fizycznych od 30 roku życia, bezrobotnych, lub nieaktywnych zawodowo zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. W ramach projektu oferowane będzie: bezpłatne doradztwo w zakresie pisania biznes planów, dofinansowanie inwestycyjne w wysokości 23 050,00 zł oraz wsparcie pomostowe w okresie 12 m-cy prowadzenia firmy (finansowe i specjalistyczne). Szczegóły projektu TUTAJ, formularze dostępne TUTAJ

mt_ignore

Czytaj więcej: Narodowe Czytanie w Janowie

Już po raz siódmy Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem wzięła udział w ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania. W tym roku, pod honorowym patronatem pary prezydenckiej, 8 września w remizie OSP w Janowie wybrane nowele wybitnych polskich pisarzy czytali przedstawiciele władz gminy Kolno, radni i sołtysi, ks. proboszcz parafii w Łosewie, nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie, członkowie Klubu Seniora, KGW i OSP w Janowie. W tym roku zaproszenie do współorganizowania imprezy przyjęli: Szkoła Podstawowa, Koło Gospodyń Wiejskich i Ochotnicza Straż Pożarna w Janowie.

Czytaj więcej: Zaawansowane prace na drodze Janowo - Łosewo - Niksowizna

Trwa remont drogi powiatowej Janowo - Łosewo - Niksowizna. Gmina Kolno dołożyła do tej inwestycji pół miliona złotych. Remont prowadzony jest na dwóch odcinkach drogi między Janowem, a Łosewem oraz tuż za Niksowizną. - Cieszę się, że doszło do remontu tej drogi. Wszyscy użytkownicy długo czekali na poprawę jej stanu - mówi Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno. - Właściwą troską o to wykazały się władze powiatu kolneńskiego poprzedniej kadencji, które skutecznie postarały się o dofinansowanie na ten cel.