Czytaj więcej: Życzenia na Wielkanoc 2021

Życzenia na Wielkanoc składają Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno i Anastazy Jan Kalinowski Przewodniczący Rady Gminy Kolno

Czytaj więcej: Nasz projekt z dofinansowaniem!

Gmina Kolno otrzymała pół miliona złotych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na projekt dotyczący termomodernizacji  budynków szkół gminnych. – 500 tys. zł pozyskaliśmy w drugim naborze do tego funduszu, co nas cieszy –  informuje Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno. – Dla samorządów każde dodatkowe pieniądze są bardzo cenne, bo pozwalają realizować inwestycje, na które mieszkańcy czekają od lat.

Czytaj więcej: Z XXVI sesji Rady Gminy Kolno

30 marca odbyła się XXVI sesja Rady Gminy Kolno. Obrady prowadził Pan Jan Pieklik Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kolno.

W Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk szukamy odpowiedzi na pytanie, jak pandemia wpłynęła na Państwa życie: rodzinne, zawodowe, społeczne. Dlatego ponownie zwracamy się do
Państwa z prośbą o pomoc o podzielenie się z nami informacjami o tym, jak pandemia wpłynęła na Wasze życie.

Czytaj więcej: Ruszyły zapisy do ogólnopolskich konkursów dla Kół Gospodyń Wiejskich

Piętnaście tysięcy złotych – tyle wynoszą nagrody główne w ogólnopolskich konkursach przygotowanych podczas wyjątkowego święta - Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich „Polska Od Kuchni”.  Każde Koło Gospodyń Wiejskich może wziąć udział w dowolnej liczbie konkursów.

Czytaj więcej: Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 9 stycznia 2020 r. o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (Dz. U. z 2020 r. poz. 321) w kwietniowych terminach płatności emerytur i rent zostanie wypłacone dodatkowe roczne świadczenie pieniężne w kwocie 1.250,88 zł brutto.

Czytaj więcej: Płatności bezpośrednie i płatności PROW w roku 2021

 Od 15 marca rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych z PROW za 2021 r. Od tego roku Agencja przyjmuje je jedynie za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. Ważne informacje w sprawie płatności bezpośrednich i płatności PROW w roku 2021 przedstawia Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kolnie - zobacz TUTAJ

Czytaj więcej:  Program „Aktywny Samorząd” 2021

Od 1 marca przyjmowane są wnioski o dofinansowanie w ramach Programu "Aktywny samorząd" 2021.  Program "Aktywny samorząd" jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Czytaj więcej: Dzień Sołtysa 2021

Szanowne Sołtyski, Sołtysi i Członkowie Rad Sołeckich w Gminie Kolno

W Dniu Sołtysa przyjmijcie szczere podziękowania za codzienną troskę o Mieszkańców sołectw,  za rzetelne wypełnianie obowiązków, które na Was spoczywają, bo to właśnie Wam powierzyli oni pełnienie tej zaszczytnej funkcji oraz za szeroko rozumianą współpracę z innymi na rzecz rozwoju każdej wsi, a co za tym całej Gminy Kolno.

Dziękuję za wszystkie Wasze inicjatywy, za nasze wspólne działania, a szczególnie za zaangażowanie, solidarność  i serce, tak potrzebne w trudnych czasach pandemii koronawirusa.

Czytaj więcej: Umowa na dofinansowanie budowy świetlicy w Tyszkach - Łabno podpisana!

Dziś (10 marca br.) w Białymstoku Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno wraz z panią Haliną Boryszewską Skarbnik Gminy Kolno oraz Markiem Olbrysiem Wicemarszałkiem Województwa Podlaskiego podpisali  umowę na dofinansowanie budowy świetlicy w Tyszkach - Łabno. Dotacja w kwocie prawie 400 tys. zł pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. - Mieszkańcy na tę inwestycje bardzo czekają - podkreślił Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno.

Czytaj więcej: Centra Rehabilitacji Rolników KRUS wznawiają działalność

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że Centra Rehabilitacji Rolników KRUS wznawiają rehabilitację leczniczą.