Czytaj więcej: PSZOK w Czerwonem już działa

Po piątkowej ( 15 lutego) sesji Rady Gminy Kolno radni i sołtysi, na zaproszenie Józefa Bogdana Wiśniewskiego, wójta gminy Kolno, zwiedzili gminny Punkt Selektywnego Zbierania  Odpadów Komunalnych w Czerwonem. Instalacja wybudowana i wyposażona dzięki unijnemu dofinansowaniu funkcjonuje od stycznia br. -  Jak Państwo widzicie to miejsce jest bardzo dobrze przygotowane do przyjmowania określonych odpadów komunalnych od mieszkańców naszej gminy – mówił radnym i sołtysom Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno. – Dla ich komfortu PSZOK w Czerwonem jest czynny aż przez  sześć dni w tygodniu.  

Czytaj więcej: V sesja Rady Gminy Kolno

15 lutego odbyła się V zwyczajna sesja Rady Gminy Kolno. Zanim radni przystąpili do głosowań nad poszczególnymi projektami uchwał głos zabrał ppłk Mieczysław Gurgielewicz, zastępca dowódcy 1 Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej w Białymstoku, który przedstawił informację dotyczącą Wojsk Obrony Terytorialnej w województwie podlaskim i zachęcał do wstąpienia w szeregi tej formacji.

Czytaj więcej: Twój e-PIT

Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku informuje o nowej usłudze Twój e-PIT w której zeznanie roczne PIT zostanie automatycznie przygotowane i udostępnione podatnikowi przez system, na podstawie danych będących w posiadaniu administracji skarbowej. Są to informacje od pracodawców, dane z ubiegłorocznych zeznań dotyczące ulgi na dzieci czy informacje o organizacji pożytku publicznego, którą podatnik wskazał rok wcześniej. Aby uzyskać dostęp do swojego zeznania podatkowego za 2018 rok, przygotowanego w ramach usługi Twój e-PIT, nie trzeba składać żadnego wniosku ani przynosić dokumentów do urzędu skarbnowego - zeznanie będzie wystawione automatycznie i bezpłatnie wszystkim podatnikom, którzy rozliczają się na formularzach PIT-37 i PIT 38. Będzie je można sprawdzić od 15 lutego do 30 kwietnia 2019 r. wyłącznie elektronicznie na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów www.podatki.gov.pl Więcej informacji TUTAJ

Czytaj więcej: Strażacy ochotnicy podsumowują 2018 rok

W gminie Kolno ruszyła kampania sprawozdawcza w Ochotniczych Strażach Pożarnych.  Strażacy ochotnicy podsumowują rok 2018, udzielają absolutorium zarządowi danej OSP oraz omawiają plany na bieżący rok.  Jako pierwsza w tym roku tego typu spotkanie zorganizowała jednostka OSP w Starym Gromadzynie. 8 lutego zebranie sprawozdawcze mieli strażacy OSP Zabiele. W obu uczestniczył wójt Józef Bogdan Wiśniewski. – To bardzo owocne spotkania. Są one najlepszym momentem do podziękowań druhom i druhnom za ich służbę oraz do dyskusji na temat kondycji danej jednostki i planów na przyszłość – podkreśla wójt Józef Wiśniewski. – Atmosfera zebrania bardzo często odzwierciedla poziom zaangażowania i aktywności zarządu i członków OSP.

Czytaj więcej: Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Kolnie

Osoby pokrzywdzone przestępstwem, członkowie ich rodzin, a także świadkowie i osoby im najbliższe mogą skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, psychologicznej, materialnej, rzeczowej i wolontarystycznej w Lokalnym Punkcie Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem, który funkcjonuje w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolnie przy ul. Sienkieiwcza 5.

Czytaj więcej: Nasi druhowie i druhny zdali egzaminy. Gratulujemy!

18 członków OSP z gminy Kolno 6 lutego zakończyło kurs podstawowy szeregowych OSP. Druhowie i 4 druhny szkolili się od 15 stycznia. Celem szkolenia było przygotowanie jego uczestników do wykonywania czynności ratowniczo-gaśniczych w ramach pełnienia podstawowych funkcji w zastępie.

Czytaj więcej: Nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie – Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej informuje o naborze kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej.

Czytaj więcej: Żołnierze złożyli przysięgę

Po raz pierwszy w tym roku i po raz pierwszy w Kolnie żołnierze 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej złożyli przysięgę. W wydarzeniu, które  odbyło się 3 lutego uczestniczył również Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno. Więcej informacji TUTAJ.

Czytaj więcej: Ogłoszenie

Wójt Gminy Kolno na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723, 1365,  z 2019 r. poz. 37) zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do wskazywania kandydatów na członków komisji konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kolno w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na 2019 r.

Czytaj więcej: Ruszyły zapisy na Tropem Wilczym Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Koźle

Centrum Kultury Gminy Kolno zaprasza na „Tropem Wilczym Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” Bieg odbędzie się 03 marca 2019 r. w Koźle. Start przy świetlicy Centrum Kultury Gminy Kolno. Długość trasy Biegu Honorowego wynosi 1963 m. Trasa Biegu Honorowego oraz biegów towarzyszących o długości 5 km dla kobiet i mężczyzn zostanie wytyczona po ulicach miejscowości Kozioł. Organizatorzy przewidują też organizację biegu dla dzieci do lat 8 na dystansie 1963 cm. Każda osoba, która chce wziąć udział w biegu jest zobowiązana do wypełnienia i dostarczenia w dniu Biegu organizatorowi uzupełnionego oświadczenia (w załączniku). Zapisy na bieg prowadzone są w systemie elektronicznym, ilość miejsc ograniczona. Zapraszamy do udziału w Biegu!

 

Wiecej Informacji TUTAJ

Zapisy TUTAJ