Czytaj więcej: Senioriada w Borkowie

Była muzyka, tańce i śpiewy. Tym razem na ludowo w Szkole Podstawowej w Borkowie odbył się VIII Dzień Seniora. Organizatorami spotkania było Koło Gospodyń Wiejskich w Borkowie, Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie, sołtys Borkowa Sławomir Cudnik oraz Centrum Kultury Gminy Kolno. 

Czytaj więcej: Rocznica wybuchu powstania styczniowego

Dziś przypada 156 rocznica wybuchu największego polskiego powstania narodowego. Tradycyjnie już hołd Powstańcom Styczniowym przedstawiciele Gminy Kolno oddali pod pomnikiem w Czerwonem. Pod płytą z napisem  „Miejsce upamiętnienia powstańców styczniowych - mieszkańców tej ziemi- Kajki, Stodupa, Banacha. Bohaterom - w 150 rocznicę wybuchu powstania styczniowego społeczeństwo Czerwone 2013 r." złożone zostały kwiaty i zapalone znicze przez delegację w składzie: Anastazy Jan Kalinowski, przewodniczący Rady Gminy Kolno; Adam Masłowski, sekretarz Gminy Kolno; Marcin Sekściński, dyrektor CKGK w Koźle; Stanisław Szymańczyk, dyrektor ZOPO w Kolnie i Jacek Bagiński, dyrektor SP w Czerwonem.

Czytaj więcej: Dzień Babci i Dzień Dziadka

Z okazji dnia Babci i Dnia Dziadka

najserdeczniejsze podziękowania

za serce, doświadczenie i życiową mądrość

przekazywaną młodszym pokoleniom

oraz życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności

składa

Wójt Gminy Kolno

Józef Bogdan Wiśniewski

Czytaj więcej: Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert

Zarządzenie Nr 24/19
Wójta Gminy Kolno

z dnia 18 stycznia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kolno w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na 2019 rok

Czytaj więcej: Zmiany w metodzie naliczania  i nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie...

Od 1 marca zmieni się wzór deklaracji, metoda naliczania oraz wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Kolno. Taką decyzję jednomyślnie podjęła Rada Gminy Kolno na sesji 16 stycznia. – Gospodarka odpadami to jest nasza wspólna działalność, wszyscy mieszkańcy gminy Kolno ponoszą tego koszty wobec czego apeluję abyśmy wszyscy czuli się odpowiedzialni – mówił  Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno.

Czytaj więcej: Z IV sesji Rady Gminy Kolno

16 stycznia odbyła się IV zwyczajna sesja Rady Gminy Kolno w trakcie której radni podjęli siedem uchwał. Zanim jednak przystąpili do wypełniania porządku obrad na prośbę Anastazego Jana Kalinowskiego, przewodniczącego Rady Gminy Kolno  wszyscy zgromadzeni w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonem minutą ciszy uczcili pamięć tragicznie zmarłego Prezydenta Gdańska łącząc się w bólu z bliskimi Pawła Adamowicza oraz wyrażając sprzeciw wobec przemocy.

Czytaj więcej: Gmina Kolno i Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie zapraszają do udziału w projekcie

   Do 31 stycznia 2019r. trwa rekrutacja do udziału w projekcie "Odkrywamy talenty uczniów z Gminy Kolno". Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących teren gminy Kolno - uczniów szkoły podstawowej kl. VII-VIII i III Gimnazjum wraz z ich rodzicami oraz do nauczycieli.

Czytaj więcej: Konsultacje Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030

Józef Bogdan Wiśniewski, wojt gminy Kolno uczestniczył w konsultacjach Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030, która odbyła się 10 stycznia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku. O tym ważnym dokumencie mówił wiceminister inwestycji i rozwoju Adam Hamryszczak, Stanisław Derehajło, wicemarszałek województwa podlaskiego i Marek Malinowski, członek zarządu województwa podlaskiego. Więcej informacji TUTAJ i TUTAJ

Czytaj więcej: Ważna informacja dla producentów bydła

Uwaga Producenci bydła!!!!

W przypadku ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w odniesieniu do bydła należy złożyć wniosek w ARIMR  w Kolnie o wydanie dokumentu zawierającego informacje o DJP bydła, w ostatnim dniu każdego  miesiąca roku 2018.

Ten dokument wraz z fakturami zakupu oleju napędowego należy dołączyć do wniosku o zwrot podatku za 2019 rok.

Czytaj więcej: Pierwszy w naszej gminie edukacyjny projekt w partnerstwie z uczelnią wyższą

Takiego edukacyjnego projektu jeszcze w Gminie Kolno nie było. Dzięki partnerstwu z Wyższą Szkołą Menedżerską w Warszawie uczniowie klas 7 i 8 szkoły podstawowej oraz  3 gimnazjów będą mieli szansę na odkrycie i wzmacnianie swoich talentów oraz rozwój kompetencji kluczowych. Ważne jest to, że po raz pierwszy w ramach projektu opracowany zostanie program warsztatów skierowany właśnie do tych konkretnych uczniów. Dodatkową atrakcją będą m.in. zielone szkoły na terenie kampusu WSM w Warszawie.  – To pierwszy edukacyjny projekt dla naszych uczniów realizowany w partnerstwie z uczelnią wyższą – mówi Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno. – Jestem przekonany, że to wyjątkowe doświadczenie wzbogaci i wzmocni naszych uczniów.

Czytaj więcej: Poszukiwacze zaginionych smaków

Realizacja ubiegłorocznego projektu „Tu moje miejsce, tu jest mój dom”  tak spodobała się młodzieży z Czerwonego i okolic, że na jego podsumowaniu  mieli już gotowy plan na kolejne przedsięwzięcie.  Dla nas bibliotekarzy był  to sygnał dający siłę i napęd do działania, w wyniku czego,  po raz kolejny otrzymaliśmy dotację z Programu PAFW- Równać Szanse.