Czytaj więcej: Przekazano nowy samochód pożarniczy dla jednostki OSP w Zabielu

   W minioną sobotę - 15 września odbyło się uroczyste przekazanie nowego samochodu pożarniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabielu.

   Rolnicy Gminy Kolno mają problemy z zalewaniem łąk. W związku z licznymi prośbami mieszkańców podjęto działania związane z doprowadzeniem do konserwacji i udrożnienia przepływu wód rzeki Skroda.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Kolno!

W dniu 17.09.2018 r. o godz. 18:00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czerwonem  odbędzie się spotkanie, na którym pracownicy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku przedstawią założenia Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz procedurę składania wniosków. Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.
Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym. Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego.

 Zapraszamy na spotkanie.

Wójt Gminy Kolno zwrócił się z prośbą do mieszkańców poszczególnych sołectw o gromadzenie kamieni w jednym miejscu w danej miejscowości. Po zebraniu ich w ilości ok. 500 ton będą one przekruszone a powstałe kruszywo posłuży do utwardzania dróg w danym sołectwie. Na apel wójta zareagowały już niektóre sołectwa. Dobrym przykładem są mieszkańcy Filipek Małych którzy zorganizowali już wnioskowaną ilość kamieni

Trwa budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Czerwone. Budynek jest w stanie surowym zamkniętym. Zamontowano stolarkę okienną i drzwiową, a aktualnie trwają prace przy pokryciu dachu, budowie odwodnienia oraz zagospodarowaniu terenu. Zakończono prace przy budowie oświetlenia terenu.

Wykonawca - spółka „Kolbud” z Kolna ma czas na zakończenie prac do 26 października 2018 roku.

Zadanie pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Czerwone” realizowane jest dzięki dofinansowaniu, które Gmina Kolno otrzymała w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego  na lata 2014 – 2020, działanie 6.1 Efektywny system gospodarowania odpadami.  Wartość inwestycji to ponad 1,2 mln zł, a kwota uzyskanego dofinansowania to 999 166,95 zł.

Czytaj więcej: Przebudowana droga gminna Kiełcze Kopki – Filipki Małe

   Dnia 4 września 2018 roku został odebrany odcinek o długości 2,3 km drogi gminnej nr 104378B Lachowo - Kiełcze Kopki – Filipki Małe.

Czytaj więcej: Gmina Kolno została wybrana do udziału w projekcie

 Wójt Gminy Kolno oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie informują, że Gmina Kolno została wybrana jako jedna z 8 gmin z województwa podlaskiego
do udziału w  Innowacyjnym Projekcie Makroregionalnym

pn.: „Liderzy kooperacji”,

realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (POWER)
na lata 2014-2020, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj więcej: OGŁOSZENIE Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Kolnie  o naborze uczestników do...

OGŁOSZENIE

z dnia  06 września 2018 r.

Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Kolnie

o naborze uczestników do projektu  pt. „Klub Seniora”

Czytaj więcej: Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy

do właścicieli i zarządców budynków

w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2018/2019

Czytaj więcej: Informacja dla mieszkańców

INFORMACJA

DLA MIESZKAŃCÓW TERENÓW, NA KTÓRYCH. ZOSTANĄ WYŁOŻONE PRZYNĘTY ZE SZCZEPIONKĄ DO ZWALCZANIA WŚCIEKLIZNY U LISÓW WOLNO ŻYJĄCYCH

w akcji jesiennej 2018 roku

Czytaj więcej: Dofinansowanie przebudowy drogi w Obiedzinie

   17 sierpnia 2018 roku w urzędzie marszałkowskim w Białymstoku umowę na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej we wsi Obiedzino podpisał wójt Józef Bogdan Wiśniewski z marszałkiem Jerzym Leszczyńskim i członkiem zarządu województwa podlaskiego Stefanem Krajewskim.