Czytaj więcej: Ważne spotkanie w Czerwonem

O kwestiach związanych z inwestycjami i utrzymaniem rzeki Skroda, rowach melioracyjnych oraz drogach dojazdowych do łąki i pól dyskutowali 17 maja w Czerwonem  radni i sołtysi z gminy Kolno z  Kazimierzem Gwiazdowskim Posłem na Sejm RR oraz przedstawicielami Wód Polskich z Mirosławem Markowskim Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku na czele.

  - To spotkanie jest odpowiedzią na szereg pytań dotyczących gospodarowania, jakie do mnie trafiały od mieszkańców, pytań które dotyczyły planów związanych z gospodarowaniem rzeką Skrodą – powiedział Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno.

Czytaj więcej: Droga Kozioł – Szablaki będzie przebudowywana!

Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno podpisał dziś z wykonawcą umowę na przebudowę drogi gminnej Kozioł - Szablaki. Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg ma być gotowa do 12 października 2021 r.

– Podpisanie umowy z wykonawcą zawsze cieszy, bo wieńczy długi proces przygotowań dokumentacji i starań o środki na przebudowę każdej drogi – mówi wójt Józef Wiśniewski. – W przypadku tej konkretnej inwestycji satysfakcja jest ogromna, ponieważ kilkukrotnie składaliśmy wnioski o jej dofinansowanie, zanim osiągnęliśmy cel. Najważniejsze, że się udało, i że już wkrótce na trasie Kozioł – Szablaki mieszkańcy będą mogli jeździć po nowej  nawierzchni.     

Czytaj więcej: OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA PRACY

Wójt Gminy Kolno ogłasza nabór na wolne stanowiska: pracowników gospodarczych w Referacie Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, 18 – 500 Kolno

Czytaj więcej: Komputery dla instytucji kultury

Sprzęt komputerowy z oprogramowaniem nieodpłatnie otrzymały Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem i Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle w związku z uczestnictwem w projekcie „Cyfrowe GOKI w podregionie łomżyńskim".

Czytaj więcej: Rekrutacja do Hufca Pracy w Kolnie

Hufiec Pracy w Kolnie prowadzi rekrutację uczestników na nowy rok szkolny 2021/2022. Kandydat do hufca ma ukończony 15 r. ż., nieukończony 18 r. ż. Zapraszamy chętne osoby, które chcą zdobyć przygotowanie zawodowe, a w szczególności osoby mające trudności w nauce. Uczestnictwo w hufcu jest bezpłatne.

Czytaj więcej: Punkt Szczepień Powszechnych w Kolnie

Informujemy, że 12 maja br. zostanie uruchomiony Punkt Szczepień Powszechnych przeciw COVID-19 w Hali Sportowej KOKiS w Kolnie, zorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Kolnie, Urząd Miasta Kolno oraz Szpital Ogólny w Kolnie

Czytaj więcej: Rusza przebudowa dwóch dróg gminnych

Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego sp. z o. o. z Łomży przebuduje drogę gminną Czerwone – Bialiki oraz drogę wewnętrzną w Wykowie. Stosowne umowy z wykonawcą Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno podpisał 6 i 10 maja. Obie inwestycje zrealizowane zostaną przy wsparciu środków  pozyskanych przez Gminę Kolno  z  Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Czytaj więcej: Świerki papieskie będą rosły w naszej gminie

Sadzonkę świerka wyhodowaną z nasion, które pobłogosławił Ojciec Święty Franciszek, posadzili dziś (7 maja) wspólnie przy Szkole Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie: Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno, ks. Krzysztof Wróblewski proboszcz Parafii pw. Trójcy Świętej w Borkowie, Marek Baczewski Radny Gminy Kolno, Sławomir Cudnik sołtys Borkowa, Anna Cudnik przewodnicząca KGW w Borkowie, Janusz Wielbut prezes OSP oraz Dariusz Przestrzelski dyrektor szkoły. To pierwsze posadzone drzewko z kilkudziesięciu, które Gmina Kolno otrzymała wraz z certyfikatem od Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. Wszystkie będą rosły w pobliżu szkół, instytucji kultury, jednostek OSP oraz  parafii w gminie Kolno.  

Czytaj więcej: Ogłoszenie o naborze uczestników do projektu  pt. „Aktywna społeczność, aktywna rodzina gminy...

OGŁOSZENIE

z dnia 07 maja 2021 r. Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie o naborze uczestników do projektu pt. „Aktywna społeczność, aktywna rodzina gminy Kolno III”

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie pt. „Aktywna społeczność, aktywna rodzina gminy Kolno III” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Rozwój Lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

Czytaj więcej: Maseczki dla Mieszkańców Gminy Kolno

Ponad 34,7 tys. jednorazowych maseczek ochronnych pozyskała Gmina Kolno z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.  Maseczki przeznaczone są dla Mieszkańców

Czytaj więcej: Lem 2021 – obchody twórcy literatury fantasy w bibliotece

Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem otrzymała dotację z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu  z programu Partnerstwo dla Książki . Otrzymane dofinansowanie  w kwocie 20 400 zł przeznaczymy na realizację przedsięwzięcia pn. „Literacki szlak Stanisława Lema w 100 – lecie urodzin pisarza”. Partnerami projektu będą: Urząd Gminy Kolno, Zespół Placówek Oświatowych, Stowarzyszenie KaFCuki, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kolno „Integracja”, szkoły podstawowe z terenu gminy Kolno, Centrum Kultury Gminy Kolno. Przedsięwzięcie będzie realizowane w terminie od 6 maja do końca października 2021 r. Adresatami są wszystkie grupy wiekowe z terenu gminy Kolno.