Czytaj więcej: Ogłoszenie o przetargu

Gmina Kolno ogłasza przetarg na sprzedaż samochodu pożarniczego Mercedes 408, rok produkcji 1973, poj.- silnika 2172cm- benzyna, zbiornik na  wodę 1000l, autopompa 800l/min i szybkie natarcie z przodu , kabina na 9 osób. Samochód posiada lampy ostrzegawcze, belkę  z napisem STRAŻ. Przebieg- 23902km.

Czytaj więcej: Życzenia na Dzień Pracownika Socjalnego

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno składa najserdeczniejsze życzenia:

mt_ignore

Czytaj więcej: Informacja o wynikach konsultacji

Informacja o wynikach konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Kolno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na 2020 rok”.

Czytaj więcej: Teatr przy stoliku w bibliotece w Czerwonem

W środę, 13listopada Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem po raz kolejny zorganizowała Teatr przy stoliku. Licznie zgromadzona publiczność w sali konferencyjnej GBP w Czerwonem, miała okazję obejrzeć sztukę pt. „Za dawno, za dobrze się znamy”, znakomicie zagraną przez aktorów Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie: Wiesławę Szymańską i Mariana Czarkowskiego. Elżbieta Lenkiewicz – opiekun projektu Teatr przy stoliku przedstawiła aktorów i wygłosiła wprowadzenie do sztuki.

„Za dawno, za dobrze się znamy” to opowieść o związku kobiety i mężczyzny od wiosny po jesień życia. Aktorzy Wiesława Szymańska i Marian Czarkowski  przedstawili widzom zabawną, nostalgiczną, momentami komiczną historię wspólnego, pełnego zawirowań i niespodzianek życia pisaną wierszem, piosenką, monologiem i dialogiem, pióra wybitnych poetów i satyryków, twórców kabaretu literackiego – m.in. Mariana Hemara, Juliana Tuwima, Adama Asnyka, Jeremiego Przybory, Mariana Załuckiego, Kazimierza Krukowskiego, Jonasza Kofty. Doskonała, dynamiczna interpretacja sztuki wykonana przez artystów, świetna muzyka i ponadczasowe prawdy o niekończącej się walce płci wprawiły publiczność w doskonały nastrój, wywołując u widzów na przemian salwy śmiechu i spontaniczne brawa. W efekcie widzowie owacją na stojąco podziękowali przybyłej ekipie za mistrzowską interpretację.

Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy wzięli udział w wydarzeniu i zaangażowali się w przygotowanie i przebieg imprezy. W sposób szczególny dziękujemy Kołu Gospodyń Wiejskich z Czerwonego za przygotowanie pysznych pączków.

Zorganizowanie wydarzenia było możliwe dzięki pozyskanej przez bibliotekę dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Programu Kultura Dostępna, wsparciu partnerów i sponsorów Józefa Bogdana Wiśniewskiego – Wójta Gminy Kolno oraz Banku Spółdzielczego w Kolnie. Teatr przy stoliku to jeden z elementów realizowanego przez GBP w Czerwonem projektu „Spotkania z kulturą i sztuką".

GBP w Czerwonem

Czytaj więcej: Teatr przy stoliku w bibliotece w Czerwonem

Czytaj więcej: Dotacja na zadanie:  Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności...

W związku z możliwością pozyskania przez Gminę Kolno dotacji w ramach programu priorytetowego nr 2.8. „Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”  z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,  informujemy,  o możliwości składania wniosków przez rolników na  dofinansowanie zbierania oraz odzysku lub unieszkodliwiania odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

Czytaj więcej: Umowy na przebudowę dróg w Brzózkach i Tyszkach Wądołowo podpisane

Dwie umowy na przebudowę dróg gminnych w miejscowości Brzózki i Tyszki  Wądołowo podpisał 5 listopada  z wykonawcą Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno. Obie inwestycje zrealizowane zostaną  przy wsparciu, które gmina Kolno pozyskała z Funduszu Dróg Samorządowych. – O pieniądze na drogi aplikujemy gdzie tylko jest to możliwe, dzięki temu w ostatnich latach mogliśmy przebudować ich tak wiele    – mówi wójt Józef Wiśniewski. – Inwestycje w ramach dziś podpisanych umów  będą pierwszymi w naszej gminie współfinansowanymi z Funduszu Dróg Samorządowych, ale mam nadzieję, że nie ostatnimi. Właśnie czekamy na rozpatrzenie kolejnych naszych wniosków dotyczących przebudowy dróg w sześciu miejscowościach i mam nadzieję, że zostaną ocenione pozytywnie.    

Czytaj więcej: Ogłoszenie

Wójt Gminy Kolno informuje o możliwości przystąpienia do programu grantowego dotyczącego budowy instalacji OZE dla mieszkańców gminy Kolno (nie prowadzących działalności gospodarczej) w ramach działania 5.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. (Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii).

Czytaj więcej: Gmina Kolno świętowała 101 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę

Punktualnie o godz. 12.00 wspólnym odśpiewaniem Mazurka Dąbrowskiego w ramach akcji „Niepodległa do hymnu” rozpoczęły się gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości w Czerwonem. Sala konferencyjna Gminnej Biblioteki Publicznej wypełniona była po brzegi.

Czytaj więcej: Zapraszamy na konsultacje społeczne

Wójt Gminy Kolno zaprasza mieszkańców Zabiela do udział u w konsultacjach społecznych, których celem jest poznanie ich opinii w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Zabiele. Konsultacje społeczne w formie otwartego spotkania z mieszkańcami odbędą się w poniedziałek 18 listopada o godz. 11.00 w świetlicy Centrum Kultury Gminy Kolno w Zabielu.

Czytaj więcej: Dzięki dotacjom Gmina Kolno wyposaża jednostki OSP

Druhowie z OSP Czerwone, OSP Kumelsk i OSP Wykowo odebrali już wyposażenie zakupione dzięki dotacji z Województwa Podlaskiego. Gmina Kolno otrzymała na ten cel 10 tys. zł. Nowy sprzęt przekazali strażakom ochotnikom Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno i Antoni Lewandowski komendant M-G OSP w Kolnie. – To kolejne wsparcie dla gminnych  jednostek OSP w bieżącym roku – mówi wójt Józef Wiśniewski. – Trzeba przyznać, że pod tym względem to był wyjątkowo dobry rok. W zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego, w tym m.in. nowego wozu, oraz umundurowania dla naszych jednostek zainwestowaliśmy ponad 919 tys. zł , z czego ponad 636 tys. zł to środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych.    

Czytaj więcej: Zapraszamy na gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości

Wójt Gminy Kolno, Centrum Kultury Gminy Kolno i Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem zapraszają na obchody Narodowego Święta Niepodległości w Czerwonem. W tym roku rozpoczynamy od udziału w akcji "Niepodległa do hymnu" - dokładnie o godz. 12.00 na sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej  wspólnie zaśpiewamy hymn. Następnie uczniowie ze szkoły w Czerwonem wraz z zespołem Borkowiacy  przedstawią montaż słowno - muzyczny. O godz. 12.30 odbędzie się msza św. Po mszy św. delegacje złożą wieńce i zapalą znicze pod pomnikiem w Czerwonem. O godz,. 19.00 zapraszamy na wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych.