Trwa budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Czerwone. Budynek jest w stanie surowym zamkniętym. Zamontowano stolarkę okienną i drzwiową, a aktualnie trwają prace przy pokryciu dachu, budowie odwodnienia oraz zagospodarowaniu terenu. Zakończono prace przy budowie oświetlenia terenu.

Wykonawca - spółka „Kolbud” z Kolna ma czas na zakończenie prac do 26 października 2018 roku.

Zadanie pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Czerwone” realizowane jest dzięki dofinansowaniu, które Gmina Kolno otrzymała w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego  na lata 2014 – 2020, działanie 6.1 Efektywny system gospodarowania odpadami.  Wartość inwestycji to ponad 1,2 mln zł, a kwota uzyskanego dofinansowania to 999 166,95 zł.

Czytaj więcej: Przebudowana droga gminna Kiełcze Kopki – Filipki Małe

   Dnia 4 września 2018 roku został odebrany odcinek o długości 2,3 km drogi gminnej nr 104378B Lachowo - Kiełcze Kopki – Filipki Małe.

Czytaj więcej: Gmina Kolno została wybrana do udziału w projekcie

 Wójt Gminy Kolno oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie informują, że Gmina Kolno została wybrana jako jedna z 8 gmin z województwa podlaskiego
do udziału w  Innowacyjnym Projekcie Makroregionalnym

pn.: „Liderzy kooperacji”,

realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (POWER)
na lata 2014-2020, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj więcej: OGŁOSZENIE Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Kolnie  o naborze uczestników do...

OGŁOSZENIE

z dnia  06 września 2018 r.

Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Kolnie

o naborze uczestników do projektu  pt. „Klub Seniora”

Czytaj więcej: Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy

do właścicieli i zarządców budynków

w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2018/2019

Czytaj więcej: Informacja dla mieszkańców

INFORMACJA

DLA MIESZKAŃCÓW TERENÓW, NA KTÓRYCH. ZOSTANĄ WYŁOŻONE PRZYNĘTY ZE SZCZEPIONKĄ DO ZWALCZANIA WŚCIEKLIZNY U LISÓW WOLNO ŻYJĄCYCH

w akcji jesiennej 2018 roku

Czytaj więcej: Dofinansowanie przebudowy drogi w Obiedzinie

   17 sierpnia 2018 roku w urzędzie marszałkowskim w Białymstoku umowę na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej we wsi Obiedzino podpisał wójt Józef Bogdan Wiśniewski z marszałkiem Jerzym Leszczyńskim i członkiem zarządu województwa podlaskiego Stefanem Krajewskim.

Czytaj więcej: Podpisano umowy na kolektory słoneczne i przebudowę remizy

   14 sierpnia w Białymstoku umowy na montaż instalacji fotowoltaicznych przy stacjach uzdatniania wody w Zabielu i Kumelsku oraz na przebudowę dawnej remizy strażackiej w Wincencie podpisali wójt Józef Bogdan Wiśniewski i skarbnik Halina Boryszewska z marszałkiem województwa podlaskiego Jerzym Leszczyńskim i wicemarszałkiem Maciejem Żywno.

Czytaj więcej: Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych

Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach zaprasza do udziału w projekcie "Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych".

Czytaj więcej: Zapraszamy na Dożynki do Lachowa

Józef Bogdan Wiśniewski, Wójt Gminy Kolno i Stanisław Wiszowaty, Starosta Kolneński oraz Centrum Kultury Gminy Kolno zapraszają na Dożynki Gminno - Powiatowe, które odbędą się 26 sierpnia 2018 r. w Lachowie. Początek uroczystości to Msza św. w Kościele pw. Zwiastowania NMP w Lachowie o godz. 13.00, następnie dożynkowy korowód przejdzie na plac przy Szkole Podstawowej, gdzie odbędzie się część oficjalna (przemówienia, łamanie się chlebem) oraz festyn. Gwiazdą tegorocznych Dożynek jest Mateusz Mijal. Serdecznie zapraszamy!

Czytaj więcej: Zapraszamy na projekcję filmu dokumentalnego

Wójt Gminy Kolno zaprasza na projekcję filmu dokumentalnego, który powstawał w Parafii pw. NSJ w Łosewie, oraz na spotkanie z jego reżyserką Panią Grażyną Kędzielawską 12 sierpnia o godz. 19.00 w remizie w Janowie.