Czytaj więcej: Patriotyczna uroczystość w Janowie

26 września w Janowie obchodziliśmy 82. rocznicę rozformowania 110 Zapasowego Pułku Ułanów. To właśnie stąd w dalszy bój ruszyły oddziały: ppłk. Jerzego Dąbrowskiego "Łupaszki", mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” i rtm. Witolda Bilińskiego.

– Już od dziesięciu lat spotykamy się na uroczystościach przy pomniku w Janowie, by uczcić pamięć o wydarzeniach z września 1939 roku – mówi Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno. – Dziękuję tym wszystkim, którzy przyjęli nasze zaproszenie do udziału w tym ważnym religijno-patriotycznym wydarzeniu, by wspólnie oddać hołd bohaterom.  

Czytaj więcej: Zapraszamy do udziału w konkursie

 Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem ogłosiła regulamin XII edycji konkursu recytatorskiego "Jesień w poezji":

Czytaj więcej: Dawny budynek zlewni w Niksowiźnie będzie miejscem edukacji kulturalnej

Mariusz Wesołowski Dyrektor Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle podpisał umowę z wykonawcą zadania pt. „Rozbudowa i przebudowa budynku na potrzeby edukacji kulturalnej w Niksowiźnie”.  Inwestycja zostanie zrealizowana przy wsparciu środków pozyskanych z   Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Prace wykona firma In – Kol z Kolna.

Czytaj więcej: Sześć wieków historii miejscowości Tyszki – Łabno

Plenerowa Msza św. , pamiątkowa tablica na kamieniu przed nową świetlicą, baner z archiwalnymi zdjęciami, mnóstwo pysznego jedzenia i słodkości, atrakcje dla dzieci i koncerty –tak Tyszki – Łabno świętowały jubileusz 600 – lecia istnienia tej miejscowości. – Gratuluję wspaniałego jubileuszu i uroczystości, która została zorganizowana z inicjatywy Pani Sołtys Beaty Kuliś – Nalewajek wspólnie z Mieszkańcami – mówi Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno. – To bardzo ważne, by pamiętać o przeszłości i wspólnie budować teraźniejszość i przyszłość.

Czytaj więcej: Akcja „Czysta Pisa” w Koźle

Kilka godzin trwała akcja sprzątania Pisy. Nurkowie wybierali śmieci z dna rzeki, a pozostali jej uczestnicy z brzegów. Dzięki temu Pisa na odcinku od Hotelu Kozioł do mostu przy świetlicy Centrum Kultury Gminy Kolno jest o wiele czystsza.  Wydarzenie  odbyło się 19 września w ramach akcji  „Sprzątanie świata” .  -  Niestety zarówno w rzece, jak i na lądzie było sporo śmieci, dlatego bardzo dziękuję organizatorom za przeprowadzenie tej akcji – mówi Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno. – Tego typu działanie oraz promowanie zachowań przyjaznych środowisku są nam wszystkim bardzo potrzebne, bo to przecież od nas zależy w jakiej kondycji będzie nie tylko nasze najbliższe otoczenie, ale cała Ziemia dlatego zawsze chętnie je wspieramy.

Czytaj więcej: KONKURS DLA MŁODZIEŻY „MOJA WIZJA ZEROO- Rolnik Liderem Bezpieczeństwa”

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego bierze udział w Międzynarodowej Kampanii Wizja Zero, mając na celu propagowanie zasad bezpieczeństwa w sektorze rolniczym.

Czytaj więcej: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kolno”

Gmina Kolno informuje, że przedsięwzięcie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kolno” jest dofinansowane w 2021/2022 roku ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Czytaj więcej: Już są lepsze drogi  w Glinkach, a to nie koniec drogowych inwestycji w tej miejscowości

Gmina Kolno przebudowała fragment drogi gminnej w Glinkach, a przy dobrej współpracy z Powiatem Kolneńskim zmodernizowany został również fragment drogi powiatowej. 11 września odbyła się uroczystość oddania do użytku obu wyremontowanych odcinków.

Czytaj więcej: Dotacja na remont zabytku

10 tys. zł  z budżetu Gminy Kolno zostanie przekazane na wykonanie remontu elewacji budynku Kościoła Parafialnego w Łosewie. Umowę w sprawie przekazania dotacji na ten cel Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno i ks. Gabriel Jastrzębski Proboszcz Parafii pw. NSJ w Łosewie podpisali 13 września br. 

Czytaj więcej: Zaproszenie na spotkanie informacyjne

Wójt Gminy Kolno zaprasza wszystkich mieszkańców gminy na spotkanie informacyjne dotyczące  programu priorytetowego Czyste Powietrze, które odbędzie się w poniedziałek 20 września 2021r. o godzinie 10.00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czerwonem. 

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Kolno ogłasza nabór wniosków o grant na budowę indywidualnych instalacji fotowoltaicznych oraz instalacji kolektorów słonecznych w ramach realizacji projektu pn.,, Instalacja odnawialnych źródeł energii w Gminie Kolno” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna  Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii,

W związku z powyższym Gmina Kolno od dnia 20 września 2021r. do dnia 5 października 2021r.  będzie przyjmować wnioski o grant na budowę indywidualnych instalacji fotowoltaicznych oraz solarnych. Regulamin naboru oraz wniosek o grant są do pobrania na stronie internetowej Gminy.

Wnioski o grant złożone przez mieszkańców, którzy wcześniej złożyli ankietę w ramach badania zapotrzebowania na instalacje OZE w ramach Projektu w Gminie i zostali ujęci jako potencjalni Grantobiorcy we wniosku o dofinansowanie będą miały pierwszeństwo przed pozostałymi wnioskami. 

Projekt zakłada wykonanie 55 mikroinstalacji paneli fotowoltaicznych oraz 16 instalacji kolektorów słonecznych, a planowana wartość dofinansowania 70% kosztów kwalifikowalnych.

Komplet dokumentów zgłoszeniowych należy składać od dnia 20 września 2021r. od godz. 8:00 do dnia 5 października 2021 r. do godz. 15:00 wyłącznie w wersji papierowej (oryginalnie podpisanej) w Urzędzie Gminy Kolno od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00

Wybór Grantobiorców zostanie przeprowadzony na podstawie wyników oceny formalnej i merytorycznej. Wnioski o grant złożone po terminie i/lub w innej formie niż przewiduje to Regulamin nie będą podlegały ocenie.

Lista kandydatów, którzy zakwalifikowali się do projektu zostanie ogłoszona w terminie 10 dni od dnia zamknięcia ostatecznego naboru. Lista będzie upubliczniona poprzez jej zawieszenie na stornie Urzędu Gminy Kolno.

Szczegółowe zasady przyznawania grantów znajdują się w Regulaminie uczestnictwa w projekcie.

 

Termin realizcji inwestycji ustala się na:

1. Rozpoczęcie realizacji od dnia podpisania umowy o powierzenie grantu

2. Zakończenie ralizacji przedsięwzięcia do 31 maja 2022 roku

 

Załączniki do pobrania: TUTAJ

  • Regulamin;
  • Wzór wniosku o grant;
  • Minimalne parametry dla instalacji OZE;
  • Efekty ekologiczne grantu;
  • Wzór umowy o powierzenie grantu;
  • Wzór wniosku o wypłatę grantu.