Czytaj więcej: Termin składania wniosków przedłużony

Zgodnie z dzisiejszą decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi termin przyjmowania wniosków o udzielenie pomocy finansowej z tytułu suszy został przedłużony do 16 listopada. Podlaski Urząd Wojewódzki informuje, że rolnicy, którzy otrzymali protokoły z oszacowania szkód spowodowanych suszą powinni w wyznaczonym terminie wypełnić i złożyć do Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o udzielenie pomocy finansowej. Protokół jest tylko załącznikiem do wniosku. Niezłożenie ww. wniosku w wyznaczonym terminie do ARiMR pozbawi rolników pomocy finansowej.

Czytaj więcej: Drodzy Mieszkańcy Gminy Kolno,

Bardzo serdecznie dziękuję za wyjątkowo wysokie poparcie jakie otrzymałem od Was w wyborach na Wójta Gminy Kolno. Blisko 83 % wyborców głosujących na „Tak” to wynik, który odbieram nie tylko jako docenienie dotychczasowych działań, ale przede wszystkim jako wielkie zobowiązanie na najbliższych pięć lat.

Czytaj więcej: Bądźmy uważni

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznje w Kolnie apeluje o szczególną uważność na los ludzi, którzy nie radzą sobie z trudnościami życia codziennego.

Czytaj więcej: Zabierz dziecko do biblioteki

Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem uczestniczy w pilotażowym projekcie dla trzylatków realizowanym w ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała książka - wielki człowiek”. Akcja ma zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. Każdy trzylatek, który przyjdzie do biblioteki, otrzyma w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a w niej: książkę „Pierwsze wiersze dla…” oraz Kartę Małego Czytelnika.

Czytaj więcej: Wyniki wyborów w Gminie Kolno

83% poparcia uzyskał w wyborach na Wójta Gminy Kolno Józef Bogdan Wiśniewski, który po raz pierwszy w historii Gminy Kolno był jedynym kandydatem na Wójta Gminy Kolno. W naszej gminie padł też rekord frekwencji w gminach powiatu kolneńskiego i wyniósł aż 58,26 %, co jest wynikiem większym niż średnia w województwie podlaskim i w kraju.

– Dziękuję wszystkim wyborcom z Gminy Kolno, którzy 21 października poszli do urn, a w szczególności tym, którzy zagłosowali na Tak powierzając mi funkcję Wójta Gminy Kolno na najbliższe pięć lat, nie zawiodę Waszego zaufania – mówi wójt Józef Bogdan Wiśniewski. - Gratuluję radnym wybranym na kolejną kadencję Rady Gminy Kolno oraz przedstawicielom wybranym  do Rady Powiatu Kolneńskiego i Sejmiku Województwa Podlaskiego.

Czytaj więcej: Sprzęt dla OSP w Zaskrodziu

9 października dla  jednostki OSP  Zaskrodzie został przekazany sprzęt zakupiony ze środków finansowych Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników z KRUS  w Warszawie. Druhowie otrzymali torbę medyczną PSP R1 z deską ortopedyczną i szynami Kramera, agregat prądotwórczy, ubranie specjalne – trzy komplety i buty specjalne gumowe – cztery pary.

Czytaj więcej: Sprzęt dla OSP w Czerwonem

27 września w Czerwonem odbyło się przekazanie sprzętu zakupionego z dotacji Województwa Podlaskiego. Strażacy z OSP Czerwone z rąk Stefana Krajewskiego, członka zarządu województwa podlaskiego i Józefa Bogdana Wiśniewskiego, wójta gminy Kolno otrzymali agregat oddymiający i defibrylator do ratownictwa medycznego. Sprzęt na ręce Grzegorza Okurowskiego, prezesa OSP Czerwone i Tadeusza Połomskiego, naczelnika OSP w Czerwonem  przekazano w obecności mieszkańców Czerwonego. OSP w Czerwonem to pierwsza w Gminie Kolno jednostka, która otrzymała defibrylator.

Czytaj więcej: Jubileusz OSP w Wykowie

OSP w Wykowie, to kolejna jednostka z gminy Kolno, która poszczycić się może 90 letnią tradycją.  Uroczystość z okazji tego wyjątkowego jubileuszu odbyła się 15 września.

Czytaj więcej: Komunikat o poprawie jakości wody

   Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolnie informuje, że usunięto zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z Wodociągu Korzeniste.

Czytaj więcej: Projekt „ Cooltura bus – mobilne inspiracje”

Mobilna scena, komplet nowoczesnego nagłośnienia i oświetlenia scenicznego oraz bus – to wszystko już służy naszym mieszkańcom. Centrum Kultury Gminy Kolno, jako jedyna tego typu jednostka w naszym powiecie, otrzymała wsparcie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Infrastruktura Domów Kultury, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Wartość projektu pt. „ Cooltura bus – mobilne inspiracje” to ponad 140 tys. zł., z czego 95 tys. zł to kwota z budżetu ministerialnego.