Czytaj więcej: Dotacja na sprzęt dla OSP

Mamy dofinansowanie z województwa na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla OSP. 29 maja stosowną umowę podpisali Józef Wiśniewski, wójt gminy Kolno i Stefan Krajewski, członek zarządu województwa podlaskiego w obecności Antoniego Lewandowskiego, komendanta M-G Z OSP RP w Kolnie.

Czytaj więcej: Spotkanie informacyjne na temat Wspólnej Polityki Rolnej

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów i Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce organizuje cykl spotkań informacyjnych na temat Wspólnej Polityki Rolnej w ramach Dialogu Obywatelskiego Komisji Europejskiej.

Czytaj więcej: Zaproszenie do udziału w projekcie

Do 8 czerwca trwa rekrutacja do projektu „Łomżyńscy Pionierzy” realizowanego przez Uczelnia Jańskiego w Łomży.

Czytaj więcej: Głośne Czytanie w naszej gminie

Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem jak co roku zorganizowała głośne czytanie wierszy w SP im. Orła Białego w Wykowie i SP w Zaskrodziu w ramach ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.

Czytaj więcej: Z XXXVI sesji Rady Gminy Kolno

Na sesji Rady Gminy Kolno 25 maja br. radni podjęli sześć uchwał i sprawozdanie z realizacji programu współpracy  z organizacjami pozarządowymi za 2017 rok.

Czytaj więcej: Życzenia z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego

Wszystkim, którzy tworzą samorząd,   a w szczególności Pracownikom, Radnym,  Sołtysom i Radom Sołeckim  z Gminy Kolno składamy najlepsze życzenia z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego

Czytaj więcej: Mamy dotację na kolejny edukacyjny projekt!

Wójt Józef Bogdan Wiśniewski i skarbnik Halina Boryszewska podpisali 23 maja w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku umowę o dofinansowanie projektu „Integracja naszą wartością” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj więcej: Jazzowe  wyróżnienie dla Katarzyny Kosk!

Katarzyna Kosk ze Szkoły Podstawowej w Lachowie odniosła sukces w trakcie VI edycji Międzynarodowego Konkursu Piosenki Jazzowej "Magnolia 2018".

Czytaj więcej: Dzień Patrona Szkoły w Czerwonem

Takiego dnia Patrona w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem jeszcze nie było. Społeczność szkoły i zaproszeni goście spotkali się na benefisie Patrona. Był Marszałek Piłsudski ( w tej roli Przemysław Kołowajtys kl. VII) i aktorzy: Eugeniusz Bodo (Przemysław Kozioł Kl VI)  i Adolf Dymsza (Jakub Jermacz kl. VII), którzy opowiadali anegdoty o bohaterze spotkania, nie zabrakło też piosenek i prezentów dla Marszałka. 

Czytaj więcej: Delegacja Gminy Kolno na Litwie

Delegacja Gminy Kolno z wójtem Józefem Wiśniewskim na czele przebywała z dwudniową oficjalną wizytą na Litwie. Ważnym punktem pobytu w Rejonie Trockim było spotkanie z posłem Jarosławem Narkiewiczem oraz przedstawicielami naszej partnerskiej gminy Połuknie. Delegacja przekazała też dary i fundusze zebrane w naszej gminie Hospicjum im. bł. Michała Sopoćki w Wilnie.  – Dziękuję  tym, którzy zaangażowali się w zbiórkę na rzecz Hospicjum prowadzonego przez siostrę Michaelę Rak, dary przyjęto z ogromną wdzięcznością – mówi wójt Józef Bogdan Wiśniewski. – To druga nasza wizyta w tym wyjątkowym miejscu i jestem przekonany że nie ostatnia, bo nasza współpraca z partnerami z Litwy dopiero się rozpoczęła.

Czytaj więcej: Światowy Dzień bez Tytoniu

W związku z obchodami Światowego Dnia bez Tytoniu w dniu  31maja 2018r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolnie uprzejmie informuje, iż hasło przewodnie tegorocznej akcji ogłoszone przez Światową Organizację Zdrowia brzmi: „Tytoń i choroby serca”.