Czytaj więcej: ZARZĄDZENIE NR 425/22 WÓJTA GMINY KOLNO

Zarządzenie Nr 425/22  Wójta Gminy Kolno z dnia 7 marca 2022 r.

Czytaj więcej: Gmina Kolno przekazała samochód strażacki, a nasze jednostki OSP  sprzęt potrzebny ratownikom z...

W drogę do Białegostoku, a dalej do Rzeszowa i na Ukrainę wyjechał dziś z jednostki OSP w Czerwonem wóz, który przez wiele lat służył naszym  strażakom ochotnikom.

– Star 244 to nie jedyne wsparcie, jakie do Ukrainy trafi za sprawą naszych druhów – podkreśla Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno. – Gminne jednostki OSP podzieliły się tym, czym mogły, a na co zapotrzebowanie zgłosili nasi walczący o wolność sąsiedzi.  

Czytaj więcej: Pomoc humanitarna dla obywateli Ukrainy od społeczności szkolnych w Gminie Kolno

Szkoły Podstawowe w Gminie Kolno oraz Publiczne Przedszkole w Lachowie również zaangażowały się w zbiórkę darów na rzecz Ukrainy koordynowaną przez Gminę Kolno.  - Wszyscy jesteśmy głęboko poruszeni tym, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, szczególnie losem ukraińskich  dzieci, rówieśników uczniów naszych szkół, którzy w tak młodym wieku doświadczają tragedii wojny   - mówi Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno. -  Bardzo dziękuję szkolnym społecznościom , że tak wspaniale odpowiedziały na apel o pomoc humanitarną dla Ukrainy. To wielka lekcja dla uczniów i dla nas wszystkich.

Czytaj więcej:  Zbiórka na konto Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Kolno „Integracja”

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Gminy Kolno, którzy w poszczególnych sołectwach już zbierają pieniądze na pomoc Ukrainie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kolno „Integracja” uruchomiło konto dedykowanej tej właśnie zbiórce

Czytaj więcej: Mieszkańcy Gminy Kolno

Wójt Gminy Kolno przypomina, iż właściciel nieruchomości, na której powstają odpady komunalne, zobowiązany jest bez wezwania do uiszczania opłaty za każdy miesiąc.  

Czytaj więcej: Pomoc Ukrainie

Kolejne już posiedzenie sztabu kryzysowego odbyło się 2 marca w Urzędzie Gminy Kolno. Tematem była koordynacja działań związanych z pomocą humanitarną dla obywateli Ukrainy.

– Omawialiśmy kwestie związane z trwającą w naszej gminie zbiórką darów i możliwością przyjęcia u nas uchodźców  z Ukrainy oraz zadania do realizacji których zobowiązał nas w związku z dramatyczną sytuacją na Ukrainie Wojewoda Podlaski – mówi Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno. – Organizacja pomocy uchodźcom, by była skuteczna, musi przebiegać sprawnie, dlatego tak istotna jest dobra współpraca  władz, instytucji, organizacji i mieszkańców naszej gminy. Za ten wspólny wysiłek wszystkim zaangażowanym z serca dziękuję.

Czytaj więcej: Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Tegoroczne obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”  odbywające się w cieniu walk toczących się na Ukrainie zmuszają do refleksji.

– Dziś wspominamy tych polskich żołnierzy, którzy po II wojnie światowej niezłomnie walczyli o suwerenną, niepodległą Polskę, a tuż za naszą wschodnią granicą od kilku dni bój o swoją ojczyznę toczą z Rosją obywatele Ukrainy – mówi Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno. – To dobitnie pokazuje nam, że wolność i suwerenność żadnej ojczyzny nie jest dana raz na zawsze, a naszym patriotycznym  zadaniem jest nie tylko czczenie pamięci wszystkich, dzięki którym żyjemy w wolnej Polsce, ale również dbanie o jej dobrą teraźniejszą kondycję, o nasze bezpieczeństwo i spokojną przyszłość .

Czytaj więcej: Trwa zbiórka darów w gminie Kolno na rzecz mieszkańców Ukrainy

Jak już informowaliśmy, w naszej gminie od soboty trwa zbiórka darów na rzecz obywateli Ukrainy. W akcję pomocy zaangażowały się Koła Gospodyń, instytucje kultury i oświaty oraz poszczególne sołectwa.

- Na dzisiejszym spotkaniu przedstawicieli władz miast, gmin i powiatu kolneńskiego ustaliliśmy, że dary zebrane w poszczególnych gminach trafią do magazynu przygotowanego przez Powiat Kolneński, a następnie w uzgodnieniu z Wojewodą Podlaskim zostaną rozdysponowane do potrzebujących  obywateli Ukrainy  – mówi Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno. – Ważne jest to, by produkty te były już wstępnie posegregowane i zabezpieczone.

Czytaj więcej: ZARZĄDZENIE NR 421/22 WÓJTA GMINY KOLNO

ZARZĄDZENIE NR 421/22 WÓJTA GMINY KOLNO z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie przedłużenia naboru wniosków o granty na dofinansowanie montażu instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkańców na terenie Gminy Kolno w ramach projektu pt: „Instalacja odnawialnych źródeł energii w Gminie Kolno”.

Czytaj więcej: Apel Wójta Gminy Kolno o pomoc Ukrainie

Szanowni Mieszkańcy Gminy Kolno

Od dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę wielu z nas chce pomóc obywatelom kraju ogarniętego wojną. Gmina Kolno nie pozostaje obojętna.

Dzień po ataku, 25 lutego, jednogłośnie przyjęty został projekt uchwały w sprawie wyrażenia solidarności i wsparcia dla Ukrainy, który przedstawiłem Radzie Gminy Kolno. W ślad za tym oficjalnym stanowiskiem ruszyła akcja konkretnej pomocy, którą organizujemy w oparciu o nasze instytucje kultury i oświaty oraz przy współpracy z Radnymi i Sołtysami z Gminy Kolno, stowarzyszeniami, Kołami Gospodyń Wiejskich, Klubami Seniora. Zbieramy dary i zabezpieczamy miejsca noclegowe dla uchodźców z Ukrainy, w tym m.in. w świetlicach wiejskich.

Czytaj więcej: Gmina Kolno solidarna z Ukrainą

Na dzisiejszej  sesji Wójt Gminy Kolno przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia solidarności i wsparcia dla Ukrainy. Rada Gminy Kolno zagłosowała za jej przyjęciem.

– Tym aktem nie tylko jednoznacznie potępiamy agresję militarną Rosji na niepodległą Ukrainę, ale również wyrażamy naszą solidarność z obywatelami Ukrainy, którzy dziś walczą o zachowanie suwerenności i integralności swojego państwa oraz  deklarujemy chęć niesienia im pomocy humanitarnej – mówi Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno.