Czytaj więcej: Informacja

Wójt Gminy Kolno działając na podstawie § 4,ust. 1, pkt 7 Regulaminu przyznawania Stypendium Wójta Gminy Kolno i Nagrody Wójta Gminy Kolno za  wybitne osiągnięcia uczniom szkół prowadzonych przez Gminę Kolno, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XI/63/15 Rady Gminy Kolno z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia zasad  przyznawania stypendium Wójta Gminy Kolno i Nagrody Wójta Gminy Kolno za  wybitne osiągnięcia uczniom szkół prowadzonych przez Gminę Kolno, (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego  poz. 3973, zm. z 2018r poz. 1531) zwanego dalej Regulaminem niniejszym informuje, iż uczniowie niżej wymienionych szkół:

Czytaj więcej: Planowane przerwy w dostawie energii elektrycznej

PGE Dystrybucja S.A. informuje o planowanych przerwach w dostawie energii elektyrcznej 17 sierpnia w godz. 7.30 - 17.00 w Lachowie.

Czytaj więcej: Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Zgodnie z ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań 2021 osoba fizyczna objęta spisem powszechnym jest obowiązana do przeprowadzenia samospisu internetowego. Interaktywna aplikacja spisowa dostępna jest na stronie internetowej spis.gov.pl. Obowiązku spisowego można dopełnić także dzwoniąc na numer infolinii spisowej 22 279 99 99 i przekazując dane. Dzwoniąc na infolinię respondenci mogą skorzystać także z pomocy konsultantów w samodzielnym wypełnieniu formularza spisowego, pozyskać informacje o NSP 2021 oraz o rachmistrzach spisowych, w tym potwierdzić ich tożsamość.

Czytaj więcej: Mobilny punkt spisowy na pikniku wojskowym w Kolnie

W trakcie pikniku wojskowego „Zostań Żołnierzem RP”, który odbędzie się 15 sierpnia w godzinach 11.00-18.00 na Placu Wolności w Kolnie, będzie można skorzystać z możliwości spisania się w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 w mobilnym punkcie spisowym.

Czytaj więcej: Zaproszenie do udziału w konsultacjach

Pan Grzegorz Puda Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprasza do udziału w konsultacjach drugiej wersji projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Zobacz TUTAJ i TUTAJ

Czytaj więcej: Kolejne odcinki drogi ekspresowej S61 oddane do użytku!

35 kilometrów trasy szybkiego ruchu od węzła Kolno do Stawisk i od Stawisk do Szczuczyna oddano uroczyście do użytku 9 sierpnia br. W spotkaniu uczestniczył pan Mateusz Morawiecki Premier RP.

Czytaj więcej: ARiMR zaprasza do udziału w konkursie pt.  Akcja Reanimacja i Moc Ratowania”

 Organizowany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Konkurs pt. „Akcja Reanimacja i Moc Ratowania” kierowany jest do ratowników z Zespołów Ratownictwa Medycznego (dalej: ZRM) i strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej (dalej: OSP) z obszarów wiejskich.

Czytaj więcej: Zaproszenie na wycieczkę

Centrum Kultury Gminy Kolno zaprasza dzieci w wieku od 10 do 15 lat na jednodniową wycieczkę. Szczegóły na plakacie

Czytaj więcej: Informacja

Gminne Biuro Spisowe uprzejmie informuje, że od 3 sierpnia br. uruchomione zostaną punkty do samospisu w świetlicach w Czewonem, Lachowie, Zabielu, Koźle, a po 20 sierpnia również w Borkowie. Ponadto w określone dni  spisać się będzie można też w 14 innych świetlicach w gminie Kolno. Wszystkich, którzy nie dopełnili jeszcze obowiązku udziału w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 serdecznie zapraszamy do skorzystania z tej możliwości.

Czytaj więcej: Informacja o projekcie

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Podlaski informuje o wznowieniu rekrutacji  do projektu przekwalifikowania zawodowego pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”.

Projekt dedykowany jest osobom, które z powodu choroby lub wypadku utraciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, a chciałyby zdobyć inną pracę, adekwatną do ich zainteresowań i stanu zdrowia. Z zajęć aktywizacyjnych prowadzonych w Ośrodkach Rehabilitacji Kompleksowej mogą skorzystać także osoby z wrodzoną lub nabytą niepełnosprawnością, zmotywowane do podjęcia pracy, które dotychczas nigdy nie pracowały. Przy współpracy z lekarzami, psychologami i doradcami zawodowymi oraz dzięki zindywidualizowanemu podejściu terapeutów osoby te mogą o wiele szybciej zdobyć zatrudnienie na otwartym rynku pracy.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Jego beneficjentami są zarówno osoby długotrwale poszukujące pracy, jak i te, które dopiero zakończyły leczenie. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności nie jest konieczne. Potencjalni uczestnicy projektu muszą posiadać pozytywne rokowania do aktywności zawodowej, jak również wykazywać stabilny stan zdrowia, tak by po zakończeniu kompleksowej rehabilitacji móc podjąć pracę w wymiarze minimum 0,5 etatu.

Wsparcie w ramach projektu realizowane jest w trzech modułach:

  • zawodowym – uzyskanie nowego zawodu i utrzymanie odpowiedniego zatrudnienia poprzez doradztwo zawodowe i szkolenia;
  • psychospołecznym – przywrócenie motywacji do podjęcia pracy oraz dalszego rozwoju, m.in. poprzez wsparcie psychoemocjonalne oraz psychoedukację;
  • medycznym – przywrócenie utraconych funkcji lub ich odtworzenie w jak największym możliwym do osiągnięcia stopniu.

Zakres oraz formy prowadzonych działań są ustalane indywidualnie oraz dostosowane do potrzeb, możliwości i predyspozycji poszczególnych beneficjentów. Udział w projekcie wiąże się z kilkumiesięcznym pobytem w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej. Obecnie funkcjonują 4 takie ośrodki: w Wągrowcu (woj. wielkopolskie), w Ustroniu (woj. śląskie), w Nałęczowie (woj. lubelskie) oraz w Grębiszewie (woj. mazowieckie). Funkcjonowanie Ośrodków Rehabilitacji Kompleksowej odbywa się aktualnie z zachowaniem wszelkich standardów bezpieczeństwa obowiązujących w czasie pandemii. Każdy uczestnik projektu przed rozpoczęciem rehabilitacji poddawany jest testom na obecność koronawirusa.

Osoby zainteresowane podjęciem kompleksowej rehabilitacji zapraszam do kontaktu z Oddziałem Podlaskim PFRON:  85 7338711 lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Folder projektu dostępny jest TUTAJ

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest TUTAJ

Czytaj więcej: Mamy dofinansowanie na projekt pt.

Ponad 1,3 mln zł dofinansowania otrzyma Gmina Kolno na realizację projektu pt." Instalacja odnawialnych źródeł energii w Gminie Kolno". Decyzję o zwiększeniu środków na dofinansowanie inwestycji chroniących środowisko podjał dziś Zarząd Województwa Podlaskiego.