INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI CZERWONE I KOZIOŁ

Zakończono konsultacje społeczne zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w części obrębów geodezyjnych Czerwone i Kozioł – realizowanych w związku z uchwałami nr XXXIII/207/18 Rady Gminy Kolno w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Kolno dotyczącej terenów wsi Czerwone i XXXIII/208/18 Rady Gminy Kolno w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Kolno dotyczącej terenów wsi Kozioł.

Czytaj więcej: Komunikat o pogorszeniu jakości wody

   Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolnie informuje, że w badaniach jakości wody z Wodociągu Korzeniste zaopatrującego miejscowości: Korzeniste, Rakowo Stare, Rakowo Nowe (gm. Mały Płock) oraz Borkowo i Zaskrodzie kolonie (gm. Kolno), stwierdzono obecność bakterii grupy coli - a zatem brak przydatności do spożycia.

Czytaj więcej: Dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości dla OSP z Gminy Kolno

   Dnia 9 października 2018 roku w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży wójt Gminy Kolno Józef Bogdan Wiśniewski i skarbnik Halina Boryszewska podpisali umowy o dofinansowanie w ramach Funduszu Sprawiedliwości na zakup sprzętu dla jednostek OSP z Gminy Kolno.

Czytaj więcej: Umowa intencyjna Gminy Kolno z miastem Mosty na Białorusi

   Dnia 8 października 2018 roku na II Forum Gospodarczym w Łomży Wójt Gminy Kolno Józef Bogdan Wiśniewski reprezentując Gminę Kolno podpisał umowę intencyjną z miastem Mosty na Białorusi reprezentowanym przez Svetlanę Velichko - Zastępcę Przewodniczącego Zelwieńskiego Komitetu Wykonawczego.

Czytaj więcej: 90-lecie OSP Lachowo

   30 września 2018 roku odbyła się uroczystość z okazji 90-lecia funkcjonowania OSP Lachowo.

Czytaj więcej: Ja w internecie - szkolenia cyfrowe dla mieszkańców Gminy Kolno

   Zapraszamy dorosłych mieszkańców Gminy Kolno na bezpłatne szkolenia cyfrowe w ramach projektu „Ja w Internecie”. Daj sobie szansę i naucz się korzystać z możliwości internetu!

Czytaj więcej: Zapraszamy na II Forum Gospodarcze Nauka - Biznes - Administracja

   Zapraszamy na II Forum Gospodarcze Nauka - Biznes - Administracja, które odbędzie się w dniach 8 - 9.10.2018r. w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości ul. Akademicka 14, 18-400 Łomża aula nr 315 III p.

Czytaj więcej: Zapraszamy na Jesienne Targi do Szepietowa

   Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie pragnie zaprosić na Targi Ogrodnicze „Jesień w Sadzie i Ogrodzie” i Targi Leśne które odbędą się 6-7 października w Szepietowie.

Czytaj więcej: Fundusz sołecki na 2019 rok

   Pomimo że prace w ramach funduszu sołeckiego na 2018 rok jeszcze trwają, mieszkańcy gminy już zdecydowali na co przeznaczą środki z funduszu sołeckiego na kolejny rok.

Czytaj więcej: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

   Aktualnie w Gminie Kolno realizowana jest budowa 80 przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”. Prace wykonuje firma EMKAN – PRO Krzysztof Murawski z Zambrowa z siedzibą Pstrągi Gniewoty.

Czytaj więcej: Prace w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku

   Trwają prace przy inwestycjach w ramach funduszu sołeckiego na 2018 rok.