Czytaj więcej: Zapraszamy na Noc Świętojańską w Koźle

Już 17 czerwca kolejna odsłona Nocy Świętojańskiej w Koźle nad Pisą. Zaczynamy o godz. 17.00. W programie pokaz tańca z ogniem, atrakcje dla dzieci, stoiska rękodzielnicze, występy zespołów artystycznych i konkurs na wianek. Jak na Noc Świętojańską przystało nie zabraknie widowiska związanego z obrzędem sobótkowym. Od godz. 20.30 koncert zespołu Dejw. Wójt Gminy Kolno i Centrum Kultury Gminy Kolno serdecznie zapraszają!

Czytaj więcej: Uczniowie z Zabiela pomogli Fundacji Zwierzęca Polana

Uczniowie z klasy II a gimnazjum w Szkole Podstawowej w Zabielu w wyniku przeprowadzonych akcji sprzedaży babeczek oraz upieczonych przez siebie gofrów i tostów zebrali 930 zł i 57 gr. Pieniądze te zostały wpłacone na konto Fundacji Zwierzęca Polana, która pomaga zaniedbanym, niechcianym lub przeznaczonym na rzeź zwierzętom.

Czytaj więcej: Już w poniedziałek ważne wydarzenie

4 czerwca w Zabielu odbędzie się konferencja 'Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku na Podlasiu - II edycja" w trakcie której gościć będziemy pana Jarosława Gowina, Wiceprezesa Rady Ministrów, ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Początek spotkania z udziałem słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gminie Kolno oraz przedstawicieli UTW z województwa podlaskiego o godz. 11.00. Organizatorami wydarzenia są Gmina Kolno, Centrum Kultury Gminy Kolno, Instytut Działalności Publicznej i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Czytaj więcej: Dzień Patrona i Rodziny w Janowie

- Nasz Patron swoim życiem, szacunkiem i miłością do drugiego człowieka, oddaniem Bogu i Ojczyźnie pokazał nam jakie wartości w życiu są najważniejsze. Jego słowa, które widnieją na naszym sztandarze: „Nie wystarczy urodzić się człowiekiem, trzeba jeszcze być człowiekiem” wytyczają kierunek naszych działań – podkreślała Bożena Duda, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w trakcie uroczystości Dnia Patrona i Rodziny, która odbyła się 29 maja.

Czytaj więcej: Zadania w ramach funduszu sołeckiego

Trwa realizacja inwestycji w ramach funduszu sołeckiego na 2018 rok. Pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Kolno wykonują szereg różnorodnych zadań

Czytaj więcej: Dotacja na sprzęt dla OSP

Mamy dofinansowanie z województwa na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla OSP. 29 maja stosowną umowę podpisali Józef Wiśniewski, wójt gminy Kolno i Stefan Krajewski, członek zarządu województwa podlaskiego w obecności Antoniego Lewandowskiego, komendanta M-G Z OSP RP w Kolnie.

Czytaj więcej: Spotkanie informacyjne na temat Wspólnej Polityki Rolnej

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów i Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce organizuje cykl spotkań informacyjnych na temat Wspólnej Polityki Rolnej w ramach Dialogu Obywatelskiego Komisji Europejskiej.

Czytaj więcej: Zaproszenie do udziału w projekcie

Do 8 czerwca trwa rekrutacja do projektu „Łomżyńscy Pionierzy” realizowanego przez Uczelnia Jańskiego w Łomży.

Czytaj więcej: Głośne Czytanie w naszej gminie

Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem jak co roku zorganizowała głośne czytanie wierszy w SP im. Orła Białego w Wykowie i SP w Zaskrodziu w ramach ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.

Czytaj więcej: Z XXXVI sesji Rady Gminy Kolno

Na sesji Rady Gminy Kolno 25 maja br. radni podjęli sześć uchwał i sprawozdanie z realizacji programu współpracy  z organizacjami pozarządowymi za 2017 rok.

Czytaj więcej: Życzenia z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego

Wszystkim, którzy tworzą samorząd,   a w szczególności Pracownikom, Radnym,  Sołtysom i Radom Sołeckim  z Gminy Kolno składamy najlepsze życzenia z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego