Czytaj więcej: Mamy dotację na kolejny edukacyjny projekt!

Wójt Józef Bogdan Wiśniewski i skarbnik Halina Boryszewska podpisali 23 maja w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku umowę o dofinansowanie projektu „Integracja naszą wartością” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj więcej: Jazzowe  wyróżnienie dla Katarzyny Kosk!

Katarzyna Kosk ze Szkoły Podstawowej w Lachowie odniosła sukces w trakcie VI edycji Międzynarodowego Konkursu Piosenki Jazzowej "Magnolia 2018".

Czytaj więcej: Dzień Patrona Szkoły w Czerwonem

Takiego dnia Patrona w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem jeszcze nie było. Społeczność szkoły i zaproszeni goście spotkali się na benefisie Patrona. Był Marszałek Piłsudski ( w tej roli Przemysław Kołowajtys kl. VII) i aktorzy: Eugeniusz Bodo (Przemysław Kozioł Kl VI)  i Adolf Dymsza (Jakub Jermacz kl. VII), którzy opowiadali anegdoty o bohaterze spotkania, nie zabrakło też piosenek i prezentów dla Marszałka. 

Czytaj więcej: Delegacja Gminy Kolno na Litwie

Delegacja Gminy Kolno z wójtem Józefem Wiśniewskim na czele przebywała z dwudniową oficjalną wizytą na Litwie. Ważnym punktem pobytu w Rejonie Trockim było spotkanie z posłem Jarosławem Narkiewiczem oraz przedstawicielami naszej partnerskiej gminy Połuknie. Delegacja przekazała też dary i fundusze zebrane w naszej gminie Hospicjum im. bł. Michała Sopoćki w Wilnie.  – Dziękuję  tym, którzy zaangażowali się w zbiórkę na rzecz Hospicjum prowadzonego przez siostrę Michaelę Rak, dary przyjęto z ogromną wdzięcznością – mówi wójt Józef Bogdan Wiśniewski. – To druga nasza wizyta w tym wyjątkowym miejscu i jestem przekonany że nie ostatnia, bo nasza współpraca z partnerami z Litwy dopiero się rozpoczęła.

Czytaj więcej: Światowy Dzień bez Tytoniu

W związku z obchodami Światowego Dnia bez Tytoniu w dniu  31maja 2018r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolnie uprzejmie informuje, iż hasło przewodnie tegorocznej akcji ogłoszone przez Światową Organizację Zdrowia brzmi: „Tytoń i choroby serca”.

Czytaj więcej: Informacja dla rolników

Szanowni  Państwo,

W związku z wprowadzeniem od dnia 18 maja 2018 r. przepisów ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2018 r. poz. 858) rolnicy mają obowiązek zgłoszenia pomocnika, z którym została zawarta umowa o pomocy przy zbiorach, do ubezpieczeń w KRUS.

Czytaj więcej: Ogłoszenie o konkursie ekologicznym

Wójt Gminy Kolno zaprasza wszystkich uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum do udziału w konkursie pod tytułem: „Odpady segregujesz – dobrze postępujesz”.

Czytaj więcej: Ruszy budowa PSZOK w Czerwonem

To spółka „Kolbud” z Kolna wybuduje Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Czerwone. 15 maja Józef Bogdan Wiśniewski podpisał umowę na realizację tego zadania. W liczącym 15 stron dokumencie szczegółowo określone zostały warunki i zasady obowiązujące strony umowy w tym również termin wykonania zadania ustalony na dzień do 26 października 2018 roku. Inwestycja zrealizowana zostanie przy wsparciu środków z UE.

Czytaj więcej: Z życzeniami z okazji setnych urodzin

Setne urodziny Pani Stefanii Kordal z Borkowa przypadły w  roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, stulecia Parafii pw.  Trójcy św. w Borkowie i jubileuszu 100 – lecia OSP Borkowo. Dziś kwiaty i serdeczne życzenia składali Pani Stefanii przedstawiciele władz Gminy Kolno i KRUS.

Czytaj więcej: Pilotażowy Program „AKTYWNY SAMORZĄD” MODUŁ I

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. 

Czytaj więcej: Regulamin konkursu plastycznego

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO  „MAKIETA ZAMKU

 Konkurs plastyczny jest częścią składową projektu dofinasowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Partnerstwo dla książki „Kadry z przeszłości. Na szlaku krzyżackich i biskupich zamków.