Czytaj więcej: Niebawem kolejne Targi w Szepietowie

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zaprasza na Zielona Galę i Podlaskie Targi Budownictwa Wiejskiego, które odbędą się 13 maja 2018 roku w Szepietowie. Główną tematyką Targów jest zbiór zielonki na pasze oraz budownictwo inwentarskie. Na Podlasiu, gdzie najbardziej rozwinięta gałęzią rolnictwa jest mleczarstwo, dla rolników są to bardzo ważne tematy. Aby w jak najbardziej ciekawy i efektywny sposób przedstawić rolnikom jakie są najnowsze trendy i technologie przy zbiorze zielonek zostanie zorganizowany pokaz pracy maszyn rolniczych. Swój sprzęt zaprezentują dwie firmy: Pronar i Ursus.

Czytaj więcej: OSP Borkowo działa już od 100 lat!

3 maja 2018 r. zapisze się na kartach historii Ochotniczej Straży Pożarnej w Borkowie. Tego dnia odbyła sie uroczystość z okazji 100 lecia funkcjonowania najstarszej w gminie Kolno jednostki OSP. - Ten wyjątkowy jubileusz obchodzimy w roku 100 - lecia odzyskania przez Polskę niepodległości - podkreślał Józef Wiśniewski, wójt Gminy Kolno.

Czytaj więcej: Stypendia dla maturzystów

Jeżeli jesteś zdolny, ambitny, chcesz podjąć naukę na dziennych studiach i pochodzisz z rodziny byłego pracownika PGR powinieneś przeczxytać informację o Programie Stypendiów Pomostowych 2018/2019. Zobacz TUTAJ

Czytaj więcej: Dzień Bibliotekarzy i Bibliotek

Z okazji Dnia Bibliotekarzy i Bibliotek wszystkim obecnym i byłym Bibliotekarzom składam serdeczne podziękowania za dotychczasową pracę  i życzę kreatywności  i wytrwałości  w propagowaniu czytelnictwa oraz satysfakcji  z działań podejmowanych na rzecz Mieszkańców Gminy Kolno.

Józef Bogdan Wiśniewski, Wójt Gminy Kolno

Czytaj więcej: Życzenia na Dzień Strażaka

Z okazji zbliżającego się Dnia Strażaka Druhom i Druhnom z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych  oraz  Strażakom i Pracownikom Państwowej Straży Pożarnej składamy serdeczne podziękowania za działalność ratowniczą i codzienną gotowość do niesienia bezinteresownej pomocy oraz za wkład w zachowanie tradycji i  rozwój lokalnych społeczności. Życzymy  dumy z noszenia munduru, zawsze szczęśliwych powrotów z akcji oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Niech św. Florian, patron Strażaków nieustająco czuwa nad Wami i Waszymi Rodzinami.

Józef Bogdan Wiśniewski, Wójt Gminy Kolno i Antoni Lewandowski, Komendant M-G ZOSP w Kolnie

Czytaj więcej: Jubileusz OSP Borkowo

Ochotnicza Straż Pożarna w Borkowie zaprasza na obchody jubileuszu 100 lecia OSP w Borkowie 3 maja. Uroczystości rozpoczną się Mszą św. o godz. 13.00 w Kościele pw. Trójcy św. w Borkowie. 

Czytaj więcej: Będzie odwodnienie drogi gminnej w Czerwonem

Umowa na realizację zadania pt. „Budowa odwodnienia drogowego w Czerwonem” podpisana. Wykonawcą tej inwestycji jest  Robert Wołosiewicz prowadzący działalność  pod nazwą DSE- Produkcja Handel Usługi z siedzibą w Choroszczy. – Jestem zadowolony z podpisania umowy, bo dłuższy czas szukaliśmy wykonawcy tej inwestycji długo oczekiwanej przez mieszkańców Czerwonego – mówi Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno.

Czytaj więcej: Umowa podpisana

Jeszcze więcej żwiru niż przed rokiem, a także grys i po raz pierwszy kruszywo łamane trafią na drogi gminne w tym roku. Umowę z wykonawcą usługi polegającej na dostarczeniu zamawianego materiału – firmą Usługi Transportowe Jan Grzymała z Piątnicy podpisał Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno. – Od trzech lat znacznie zwiększamy zakup materiału, który wykorzystujemy do realizacji zadań drogowych w ramach funduszu sołeckiego, do utwardzania poboczy, budowy parkingów i placów gminnych oraz do bieżącego utrzymania dróg – mówi wójt Józef Wiśniewski. – Zdaję sobie sprawę, że potrzeby w tym zakresie są dużo większe, ale nie naprawimy wszystkich gminnych dróg na raz, to proces, który musi trwać, a my wykorzystujemy wszelkie możliwości, by przebiegał jak najsprawniej.  

Czytaj więcej: Pomagamy, bo kochamy - gimnazjaliści z Zabiela z wizytą w

26 kwietnia uczniowie z klasy IIa gimnazjum wraz z nauczycielkami: Elżbietą Kalatą i Małgorzatą Dawid odwiedzili przytulisko dla zwierząt "Zwierzęca Polana" w Rogienicach Wypychy. Znajdują się tam uratowane przed rzezią lub odebrane właścicielom zwierzęta, głównie konie.

Czytaj więcej:

Przez trzy kolejne wtorki, począwszy od 11 kwietnia, uczennice klasy IIa gimnazjum sprzedawały upieczone przez siebie babeczki. Pieniądze ze sprzedaży tych słodkości zostaną przeznaczone na wsparcie Fundacji "Zwierzęca Polana", która pomaga chorym i niechcianym zwierzętom. Akcja pomocy obejmująca szereg działań prowadzona jest pod kierunkiem nauczycielek: Elżbiety Kalaty i Małgorzaty Dawid.

Czytaj więcej: Obowiązują nowe zasady szacowania szkód łowieckich

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2018 roku Ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw, Wójt Gminy Kolno informuje, że zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy Prawo łowieckie, od dnia 1 kwietnia 2018 roku, wniosek o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez: przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny,  właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do organu wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody, tj. do właściwego terytorialnie Wójta Gminy.