Czytaj więcej: Obowiązują nowe zasady szacowania szkód łowieckich

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2018 roku Ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw, Wójt Gminy Kolno informuje, że zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy Prawo łowieckie, od dnia 1 kwietnia 2018 roku, wniosek o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez: przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny,  właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do organu wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody, tj. do właściwego terytorialnie Wójta Gminy.

Czytaj więcej: Inwestycje z funduszu sołeckiego na 2018 rok

Ruszyły prace przy realizacji inwestycji zaplanowanych na 2018 rok w ramach funduszu soleckiego. Jedną z pierwszych inwestycji była budowa zbiornika na ścieki przy świetlicy wiejskiej w Filipkach Małych. Obecnie pracownicy  Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Kolno wykonują przebudowę chodnika w Zabielu i  budowę ogrodzenia placu gminnego w miejscowości Tyszki Łabno. W tym roku w budżecie Gminy Kolno środki wyodrębnione na fundusz sołecki to  561 790, 98 zł.

Czytaj więcej:  „Aktywne wsparcie drogą do sukcesu”

Od 1 listopada 2017 roku realizowany jest projekt pt. „Aktywne wsparcie drogą do sukcesu”, w którym udział bierze 15 bezrobotnych mieszkańców gminy Kolno.

Czytaj więcej: Zobacz film o mieszkańcu Zabiela odznaczonym Medalem Niepodległości

Powstał film o Józefie Modzelewskim z Zabiela, żołnierzu odznaczonym Medalem Niepodległości. To odpowiedź na konkurs  pt. „ Niezwyciężeni 1918 – 2018. Pokolenie Niepodległej”,  którego celem jest zainteresowanie młodych ludzi najnowszą historią Polski przez zachęcanie  do poszukiwań w swoich miejscowościach osób odznaczonych Krzyżem bądź Medalem Niepodległości – zasłużonych w walce o niepodległość oraz odkrywanie ich historii.

Czytaj więcej: Z XXXV sesji Rady Gminy Kolno

Przyjęcie pięciu sprawozdań i podjęcie trzech uchwał – to efekt obrad  Rady Gminy Kolno z 17 kwietnia. W trakcie XXXV sesji , która odbyła się dziś w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonem radni wysłuchali również informacji Wójta Gminy Kolno z prac między sesjami.

Czytaj więcej: Targi Ogrodnicze i Targi Pszczelarskie w Szepietowie już wkrótce

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zaprasza wszystkich mieszkańców gminy na Wiosenne Targi Ogrodnicze Targi Pszczelarskie, które odbędą się 21-22 kwietnia 2018 roku.  Nasze Targi są idealną okazją do wiosennych zakupów ogrodniczych i sadowniczych na najbliższy sezon. Będzie możliwość zapoznania się z ofertami wielu wystawców, porównaniu cen i jakości produktów przez nich oferowanych oraz odmian roślin, które nas interesują.

Czytaj więcej: Informacja o kursie

Stowarzyszenie Centrów Kształcenia Praktycznego zaprasza zainteresowanych uzyskaniem uprawień z zakresu operatorów kombajnów zbożowych, kombajnów zielonkowych i pras wysokiego stopnia zgniotu do udziału w kursie 28 kwietnia 2018 r. godz. 10.00 w Ośrodku Kultury w BIAŁA PISKA ul. Wł. Sikorskiego 4. Szczegóły dotyczące warunków uczestnictwa w kursie na plakacie lub pod nr. tel.  58 683 76 12;    695 999 723;    517 856 236;

Czytaj więcej: Akcja

17 kwietnia w Szkole Podstawowej w Zabielu klasa IIa gimnazjum wręczała uczniom i nauczycielom wykonane przez siebie żonkile w ramach akcji "Żonkil" prowadzonej corocznie przez Muzeum Żydow Polskich "Polin". Ten gest miał upamiętnić 75 rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim. W sali gimnastycznej szkoły został również wyświetlony udostępniony przez muzeum film pt. "Nie było żadnej nadziei" opowiadający o tragicznych losach powstańców.

Czytaj więcej: Drużyny z SP Wykowo i Gimnazjum w Zabielu najlepsze w powiecie!

Dziś w Szkole Podstawowej w Zabielu rozegrany został powiatowy etap Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Trzy pierwsze miejsca w grupie szkół podstawowych zdobyły drużyny ze szkół z gminy Kolno. W kategorii gimnazjalistów pierwsze miejsce zajęła drużyna z Zabiela. Indywidulanie najlepszymi zawodnikami okazali się Hubert Karwowski z SP w Wykowie oraz Dawid Kopacz, Gimnazjum w Zabielu. Gratulujemy!

Czytaj więcej: Nowa inwestycja drogowa

Umowę na przebudowę części drogi gminnej Kiełcze Kopki – Filipki Małe podpisał 12 kwietnia Józef Wiśniewski, wójt gminy Kolno z wykonawcą OPBM Olsztyńskim Przedsiębiorstwem Budownictwa Mieszkaniowego sp. z o. o.  z Olsztyna. – To będzie pierwsza w Gminie Kolno  droga wykonana z wykorzystaniem technologii stabilizacji gruntu– mówi wójt Józef Wiśniewski.  – W naszym regionie to nowość, ale w sąsiednim województwie jest wiele dróg przebudowanych w ten sposób, są bardzo  trwałe i tańsze niż drogi bitumiczne. Jeśli ta metoda sprawdzi się też u nas będziemy mogli  modernizować jeszcze więcej kilometrów gminnych dróg.

Czytaj więcej: Informacja o wsparciu w ramach „Narodowego  Programu Rozwoju Czytelnictwa”

Wójt Gminy Kolno wypełniając postanowienia  § 3 ust. 1, pkt 4 umowy nr 52/2018 z dnia  11.04.2018 r. zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Podlaskim z którego upoważnienia działa Podlaski Kurator Oświaty  a Gminą Kolno w sprawie powierzenia prowadzenia zadania dotyczącego realizacji Priorytetu 3 „Narodowego  Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. – niniejszym informuje, iż wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” otrzymali: