20 kwietnia w godz. od 8.00 do 16.00 planowane jest wyłączenie dostaw prądu w m.in. Kolonia Zabiele bud nr 1, 2, 3; gm. Kolno i Zabiele całe; gm. Kolno. Więcej informacji na temat planowanych

...

Przedstawiamy informację z realizacji warsztatów rewitalizacyjnych, które odbyły się  w naszej gminie, przygotowaną przez eksperta prowadzącego spotkania z mieszkańcami  - TUTAJ

Zarządzenie Nr 291/17.
Wójta Gminy Kolno

z dnia 13 kwietnia 2017 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kolno w zakresie wspierania i upowszechniania

...

„Noc Wielkanocna jest nocą nadzwyczajną,

kiedy moc zmartwychwstałego Chrystusa

pokonuje ostatecznie siły ciemności i śmierci,

zapala w sercach wierzących nadzieję i radość”

Jan Paweł II

 

Z okazji

...

Zarządzenie Nr 290/17
Wójta Gminy Kolno

z dnia 12 kwietnia 2017 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Kolno w zakresie działalności na rzecz dzieci

...

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego informuje: "Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin jest właścicielem systemu zbiórki pustych opakowań po środkach ochrony roślin zwanego Systemem Zbiórki

...

Na terenie Gimnazjum w Małym Płocku, odbyły się eliminacje XL edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym, którego współorganizatorami byli policjanci Wydziału Ruchu

...

Dzisiejsze głośne czytanie wierszy o Józefie Piłsudskim w Szkole Podstawowej im Marszałka Józefa Piłsudskiego  w Czerwonem, to inauguracja projektu „Literackie i historyczne wspomnienie Józefa

...

Jednym z elementów projektu "Przygotowanie programu rewitalizacji gminy Kolno" realizowanego w naszej gminie są spotkania ze społecznością. Warsztaty rewitalizacyjne odbyły się wczoraj w Czerwonem i

...

Jedna z cyklu debat społecznych pt. „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”odbyła się wczoraj w świetlicy w Borkowie. Komenda Powiatowa Policji w Kolnie, podobnie jak inne

...