Wójt Gminy Kolno – Józef Bogdan Wiśniewski

Sekretarz Gminy Kolno – Adam Masłowski

Skarbnik Gminy Kolno – Halina Boryszewska

Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju  – Robert Nadara

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej - Andrzej Kleczyński