Wójt Gminy Kolno – Józef Bogdan Wiśniewski

Sekretarz Gminy Kolno – Adam Masłowski

Skarbnik Gminy Kolno – Halina Boryszewska

Kierownik Referatu Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego – Andrzej Jarzyło

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej - Andrzej Kleczyński